EDUmatch

MBO Pedagogisch medewerker 3 - Kinderopvang

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Heb jij altijd al met (kleine) kinderen willen werken en lijkt het jou leuk om in de kinderopvang te werken? Dan is de MBO-opleiding Pedagogisch Mederwerker Kinderopvang niveau 3 vast iets voor jou. Met deze beroepsgerichte opleiding word je optimaal voorbereid op een gevarieerde en uitdagende functie bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal. Als pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang ben je verantwoordelijk voor de verzorging, begeleiding en opvoeding van de kinderen. Soms kunnen dit kinderen zijn met bijvoorbeeld een ontwikkelings- of taalachterstand of opvoedproblemen.

Afhankelijk van waar je werkt en wat de leeftijd is van de kinderen, zorg je voor een daginvulling. Bij een kinderdagverblijf werk je vooral met kleine kinderen (0 tot 4) die je zowel verzorgt als vermaakt. Bij de BSO (leeftijd 4 tot 12) ligt de focus op het bieden van ontspanning en activiteiten van kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan. Op de peuterspeelzaal probeer je kinderen (2 tot 4 jaar) spelenderwijs hun taal en ontwikkeling te vergroten.

Als jij graag binnen de kinderopvang als pedagogisch medewerker wilt werken, is het vooral belangrijk dat je betrouwbaar bent. Je hebt goede contactuele eigenschappen, waaronder inlevingsvermogen. Je vindt het leuk om kinderen te verzorgen en te stimuleren en je vindt het belangrijk dat kinderen een goede ontwikkeling krijgen. Verder weet je hoe je warmte en geborgenheid moet geven en ben je creatief.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. De meeste van deze modules zijn gerelateerd aan een ‘kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 2F
 • Rekenen 2F

De opleiding Pedagogisch medewerker 3 - kinderopvang is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
Je inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere en voert een kennismakingsgesprek met het kind en de ouders/vervangende opvoeders. Je stelt een activiteitenprogramma op, selecteert activiteiten en maakt een plan van aanpak voor de begeleiding van een individueel kind, voor de begeleiding van de groep en voor problemen in de interactie tussen kinderen.

Modules bij deze kerntaak:
 • Kinderopvang in Nederland
 • Ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen
 • Observeren van kinderen
 • Spelactiviteiten in de kinderopvang
 • Het plan van aanpak

Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
Als pedagogisch medewerker biedt je kinderen een '(tweede) thuis' en begeleiding. Je houdt zicht op de groep en zorgt voor een optimaal groeps- en leefklimaat. Als er problemen zijn, grijp je in, je handhaaft de orde, reageert op agressie en treedt op bij ongewenst gedrag. Door voorbeeldgedrag te tonen en door zo nodig feedback te geven op gedrag en alternatieven te bespreken, lever je een bijdrage aan de uitbreiding van het gedragsrepertoire van een kind. Je begeleidt een kind bij het omgaan met beperkingen of gedragsproblemen, draagt waarden en normen over en leert kinderen/jongeren omgaan met praktische zaken. Ook organiseer je activiteiten en kies je sport-, spel- en speelmateriaal. Eventueel enthousiasmeer je betrokkenen (ouders, vrijwilligers) om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteiten en werkt je met hen samen.

Modules bij deze kerntaak:
 • Computervaardigheden
 • In gesprek met ouders en kinderen
 • Pedagogiek voor jonge kinderen
 • Ontwikkelingsachterstanden en kinderziektes
 • EHBO en veiligheid
 • Groepsprocessen en orde houden
 • Persoonlijke verzorging

Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
Je houdt je vakkennis en deskundigheid bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen. Samen met je leidinggevende stel je een persoonlijk ontwikkelplan op en voer je dit uit. Met je collega’s stem je de werkzaamheden af en maak je afspraken over de zorgverlening. Je evalueert je werkzaamheden regelmatig met je cliënten en je leidinggevende. Ook werk je mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de opvang door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen.

Modules bij deze kerntaak:
 • Omgaan met agressie en conflicten
 • Organisatie en overleggen
 • Kwaliteitszorg
 • Reflecteren en evalueren

Praktijkdag
Tijdens de vier verplichte praktijkdagen worden de praktische kant van het voeren van gesprekken, het verlenen van eerste hulp, het reflecteren en evalueren van jezelf en anderen en het omgaan met conflicten behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse uitdagende werkvormen.

Op de praktijkdagen gaat het in de eerste plaats om zelf oefenen en daarmee vormen de praktijkdagen ook een perfecte voorbereiding op het examen en de beroepspraktijkvorming. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen extra kosten verbonden.

Loopbaanbegeleiding
Tijdens je opleiding word je nauwlettend begeleid door een praktijkbegeleider die jou ondersteuning en feedback geeft. Een belangrijk onderdeel tijdens je opleiding zijn de loopbaangerichte opdrachten. Ook hierin zul je optimaal begeleid en ondersteund worden, zodat jouw opleiding succesvol afgerond kan worden.

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een essentieel onderdeel van je opleiding. Allereerst zul je geleerde theorie in praktijk toepassen. Tevens is dit een mogelijkheid om kennis en handelingen te leren die je alleen in de praktijk kunt op doen. Bovendien is dit de uitgelezen kans om te kijken hoe de dagelijkse werkzaamheden van een pedagogisch medewerker er uit zien, en of dit beroep dus echt bij je past.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 640 uur BPV bij een erkend en door Calibris geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen.

Examen
Enkele modules worden afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand.

Wanneer je kiest voor betaling per examen, bedraagt het totale examengeld ongeveer €1187,50 (2014). Wanneer je kiest voor een vast bedrag per maand, betaal je iedere maand €33,-. Je profiteert in dat geval van een korting van ongeveer 50%. Vervolgens mag je ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos afleggen.

Diploma
Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je dient in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:
 • VMBO-diploma (of MAVO-diploma) kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg sector welzijn.
 • MBO-opleiding niveau 2 van een verwante opleiding, bijvoorbeeld Helpende Zorg en Welzijn
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO.

Verder leren

Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar een MBO-opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 – kinderopvang.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.