'Deeltijd' MBO Kapper (1 jaar - niveau 3)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Doel en opzet van de opleiding
Een combinatie tussen werken en leren. De opleiding richt zich op het praktische kappersvak en is een mix tussen werken en leren. In de praktijklessen wordt onder andere aandacht besteed aan modelvorming, kleurenbehandeling uitvoeren en diagnose en productkeuze, haarsnijden en lang haar opsteken en vlechten.

Ook kwaliteitszorg en kennis over kwaliteitszorg en bedrijfsvoering horen bij de opleiding. Als gediplomeerde (Allround) Kapper ben je in staat om technieken en vaardigheden zelfstandig toe te passen.

Algemene theorielessen is beperkt tot het voor diploma vereiste. Het aanleren van de vaardigheden en kennis gebeurt tijdens de lessen in de IMKO vestigingen het trainen, vaardig worden, vindt plaats binnen je stage of leerbedrijf. Je wordt dus zowel door school als je praktijkbegeleider opgeleid.

Bij IMKO slaagt 90% van de studenten

Opleidingsinhoud

Opleidingsduur
De opleiding duurt een jaar, een dag per week les en ten minste 3 dagen per week beroepspraktijk (stage of leerwerk). De lestijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur naast huiswerk. Verspreid over het opleidingsjaar heb je in overleg met het stage- of leerwerk bedrijf zeven weken vakantie.

Werken en Leren
In de BBL, beroepsbegeleidende, variant heeft de student een leerwerkovereenkomst met IMKO en een erkende kapper. Gedurende deze leerwerk periode ontvangt de student een loon (CAO bepaald) van de kapper. IMKO College geeft 1 dag per week les en begeleid IMKO College de student bij de kapper. IMKO is door het Ministerie van OCW officieel erkend als opleider. De combinatie werken en leren vraagt een mate van zelfstandigheid en goed kunnen organiseren, zowel IMKO als je praktijkopleider begeleiden je hierin. De erkende deeltijd Mbo-opleiding Kapper (niveau 3) kan worden gevolgd in een BOL variant (zie bij stage)

Fiscaal voordeel voor werkgevers
De overheid stimuleert opleiden van werknemers. Indien een student in het kader van een leerwerk overeenkomst (BBL) een opleiding volgt zijn voor de werkgever fiscale voordelen tot wel € 2.655,- per jaar mogelijk. De voorwaarden om hier voor in aanmerking te komen zijn persoonlijk mocht je (toekomstige) werkgever hier meer informatie over willen dan kan dat via de Belastingdienst.

Stage
Bij de BOL, beroepsopleidende, variant is stage lopen bij erkende kapsalons een verplicht onderdeel van de opleiding. IMKO College werkt samen met erkende salons. De stage duurt ten minste 90 tot 120 dagen, per schooljaar, bij erkende kappers en IMKO College begeleidt iedere student persoonlijk. De erkende deeltijd Mbo-opleiding Kapper (niveau 3) kan ook worden gevolgd in een BBL variant (zie bij leren en werken)

De student is zelf verantwoordelijk voor verwerving van stage- of leerwerk adres bij erkende kappersbedrijven. IMKO College kan hierbij ondersteunen. Indien stage- of leerwerk overeenkomst niet mogelijk blijken is een overstap naar de voltijds Doorstroom Mbo-opleiding Kapper, niveau 3, mogelijk. Zo’n overstap is maatwerk en leidt tot meerkosten. Alle exameneisen van zowel OCW als ANKO zijn verwerkt in de opleiding.

Studiemateriaal
Bij de opleiding hoort een uitgebreide persoonlijke materialenset die bij de start van de opleiding aan de student wordt verstrekt. Hiernaast wordt gewerkt met web based Hairlevel XL met persoonlijke inlog en studieboeken. Veel leerbedrijven werken ook met de opdrachtenkaarten van HairLevel XL dat maakt de samenwerking tussen jou, school en het leerbedrijf een stuk gemakkelijker. Dit garandeert de meest actuele kennis over het kappersvak in de praktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen van IMKO College
Het erkende diploma Kapper niveau 3 Kapper maakt doorstroom naar de volgende opleidingen van IMKO College mogelijk:

  • Voltijd Mbo-opleiding Schoonheidsspecialist, niveau 3
  • Deeltijd Mbo-opleiding Schoonheidsspecialist, niveau 3
  • Deeltijd Vakopleiding Schoonheidsspecialist (1 of 2 jarig)

Alle vervolgopleidingen zijn OCW en ANBOS erkend met uitzondering van de laatstgenoemde die uitsluitende ANBOS erkend is en alleen mogelijk is indien de Leerplicht niet meer van toepassing is.

Studiefinanciering
De BOL variant van de Deeltijd Mbo-opleiding Kapper (niveau 3) van IMKO College valt onder de Wet op de Studiefinanciering (Brin 27BK). Studenten die aan de vereisten voldoen hebben recht op Studiefinanciering. De formulieren en voorwaarden voor studiefinanciering zijn aan te vragen bij de IB-Groep. Voor BBL studenten (werken en leren) is studiefinanciering niet van toepassing je verdiend dan een salaris. De opleiding staat onder toezicht van het ministerie van OCW en KOC Nederland.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deelnemen aan de deeltijd Mbo-opleiding Kapper, vereist het mbo-diploma Junior Kapper, niveau 2. Heb je het diploma (junior) Kapper nog niet kun je dat via IMKO eerst behalen.

Kosten

  • Inschrijfgeld: € 0,-
  • Lesgeld: 12 termijnen van € 180,- of € 1.995,- ineens
  • Materialen: 12 termijnen van € 37,- of € 410,- ineens
  • Boeken: € 55,-
  • Examengeld: +/- € 480,-

Tarieven kunnen door IMKO College worden aangepast. Van toepassing zijn de tarieven op het moment van inschrijving zoals dan vermeldt op het inschrijfformulier.

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen