Saxion

Master Applied Nanotechnology

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De kenmerken van de opleiding Master Applied Nanotechnology zijn: ontwerpen en ontwikkelen van innoverende producten en applicaties in nanotechnologie. Hiermee is deze masteropleiding uniek in Nederland. Nanotechnologie, ontwerpen, problemen oplossen voor uiteenlopende doelgroepen, hightech skills en multidisciplinaire kennis lopen als een rode draad door de opleiding. Het leren werken op het grensvlak tussen nieuwe theorie en nog onbekende innoverende toepassingen is de essentie van deze masteropleiding.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je micro- en nanotechnologische kennis innovatief toe te passen. Je gaat producten en processen ontwerpen die gebaseerd zijn op micro- en nanotechnologie en die bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke problemen op allerlei gebieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn: energie, gezondheid, duurzaamheid of zelfs forensisch onderzoek. Na je master ben je geoefend in creatief denken en je zoekt tijdens het ontwerpen de grenzen op om nano-technologische kennis vernieuwend in te zetten. Het bedenken van nieuwe oplossingen, inclusief het bouwen en testen van prototypes, doe je steeds vanuit de problemen en wensen van de gebruiker. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven doe je belangrijke praktijkervaring op bij producerende en ontwikkelende high tech bedrijven. Zo leer je de vertaalslag te maken van kennis naar toepassing.
Daarnaast is er aandacht voor belangrijke soft-skills zoals communicatie, teamwork, ethiek en ondernemerschap.

Het lesprogramma is tweejarig (voltijd) en in het Engels.

Opleidingsinhoud

Je maakt in de opleiding altijd gebruik van de laatste internationale kennis en literatuur. Zowel het onderwijsmateriaal als de voertaal zijn in het Engels. Er is in de master Applied Nanotechnology een nauwe samenwerking tussen Saxion en de Universiteit Twente (UT). Tijdens de studie wordt gebruik gemaakt van de lab faciliteiten van Saxion in de High Tech Factory, maar ook van uitstekende faciliteiten op de UT, zoals het nanolab van MESA+.

Eerste jaar
In het eerste halfjaar leg je het fundament. Je krijgt theorie, aangevuld met pratica waarbij je diverse methoden en technieken leert die gebruikt worden bij de ontwikkeling van (innovatieve) micro-/ en nano producten en applicaties. De focus in dit halfjaar ligt op natuurkunde, wiskunde, fysische chemie en op micro- en nano technologie.

In het tweede half jaar voer je individueel een project uit, dat je afsluit met een verslag en een verdediging van je werk. Projecten zijn gericht op verschillende specialisaties, zoals microfluidics, bio-functionalized surfaces en interface electronics. Tutorials bieden je hiervoor de verdiepende (theoretische) kennis. Tevens train je je in het eerste jaar in creatief denken en doe je kennis op over ondernemerschap en ethiek & technologie.

Tweede jaar
Aan het beging van het tweede jaar volg je een aantal verplichte vakken zoals Introduction tot Visualization and Simulation en Environmental aspects op nanotechnology and nanotoxiology. Daarnaast kies je een aantal wetenschappelijke of specialistisch opleidingsonderdelen. Het grootste deel van het tweede jaar bestaat uit je afstudeeropdracht (thesis) in de industrie. Bijvoorbeeld het gebied van realisatie, vroege prototypes of een eindproduct. Het is de bedoeling dat je deze afstudeeropdracht zelfstandig verwerft. Hierbij kun je natuurlijk gebruik maken van het bestaande relatienetwerk van Saxion.

Vooropleiding

Je bent toelaatbaar met het bachelordiploma van een van de volgende opleidingen: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Technische Natuurkunde, Elektrotechniek, Mechatronica, Forensisch Onderzoek, Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde, of een vergelijkbare opleiding.
Er vindt een intakegesprek plaats. Je wordt hiervoor per email uitgenodigd. Het intakegesprek gaat over de match tussen jouw achtergrond, verwachtingen en het programma. Het resultaat van het gesprek is niet bindend.

Opleidingsduur

2 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit die door de overheid gefinancierd wordt. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.