Driestar Hogeschool

Pedagogisch Educatief Medewerker (Ad)

HBO-opleiding
80081
2 jaar
Deeltijd, Duaal
Associate Degree

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het Ad-programma Pedagogisch-Educatief medewerker stelt professionals binnen kinderopvang of een peuterspeelzaal in staat zich verder te ontwikkelen en verdiepen in de voor- en vroegschoolse educatie.

Het tweejarig Associate-degreeprogramma is gericht op professionals die werkzaam zijn binnen de kinderopvang of peuterspeelzalen en voor studenten die net een mbo-opleiding in sociaal-pedagogische richting hebben afgerond. Dit programma leidt op tot een eigen diploma, de Associate degree. Als je dus als pedagogisch medewerker werkzaam bent en je hebt de ambitie om je kennis op dit terrein uit te bouwen, dan is dit een goede opleiding voor jou.

Het Ad-programma richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van kinderen van 0-6 jaar, die deelnemen aan programma’s van reguliere voor- en vroegscholen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren.

Met je Ad-diploma kan je als pedagogisch-educatief medewerker terecht bij organisaties op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie. Dit zijn bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 1e en 2e lesjaren van basisscholen.

Opleidingsinhoud

Het Ad-programma is een praktische en volwaardige opleiding op hbo-niveau en vormt een niveau tussen de mbo-4 en de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek. Er wordt voortgebouwd op het niveau van pedagogische kennis dat in de mbo-opleidingen aan de orde is geweest.
Ook is het programma in nauwe samenwerking met Radius Nederland tot stand gekomen en is voortgebouwd op de ervaring en expertise die zij hebben opgedaan met het werkveld en hun eigen opleiding. De Stichting de Meeuw is eveneens bij het opzetten van het curriculum betrokken geweest.

Het Ad-programma richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar, die deelnemen aan programma’s van reguliere voor- en vroegscholen. In de opleiding leer je met kinderen te communiceren op een wijze die past bij hun ontwikkelingsniveau. Ook krijg je les in pedagogische methodieken om de ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren. We leren je hoe je op een adequate manier kan communiceren met ouders, collega’s en leidinggevenden over de ontwikkeling van kinderen en hoe je de voortgang in de hun ontwikkeling systematisch kan evalueren en kan verbeteren door een (gewijzigde) pedagogische aanpak.

We leren je in een team de rol van primus interparis te vervullen, dat wil zeggen dat je als medewerker het handelen van het hele team op een hoger niveau kan brengen door voor collega’s de rol van coach en adviseur te vervullen. Alle aspecten van het operationeel leidinggeven komen aan de orde. Dit gebeurt aan de hand van begeleide lessen, gezamenlijke opdrachten gericht op de praktijk en vaardigheidstrainingen. We laten de praktijk van de studenten zo veel mogelijk aansluiten op de opdrachten binnen de opleiding. Zo leer je bedrijfsmatig handelen, ontwikkel je analytisch vermogens en communicatieve vaardigheden en leer je zelfreflectie toe te passen.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Opleidingsduur

2 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding (VTO):
Voor het studiejaar 2021-2022 is dit € 1.084,- (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

  • Deeltijd (DTO) of duale opleiding (DUA):
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2021/2022 tussen de € 542,- en maximaal € 1.084,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld. (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na het behalen van een associate degree-opleiding kun je een hbo-bacheloropleiding doen. Vaak kun je de hbo-bacheloropleiding in een verkort traject volgen. Ook kun je met een associate degree-diploma doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Gouda - Driestar Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.