Christelijke Hogeschool Windesheim

Educational Needs (M)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De Master Special Educational Needs (SEN) is bedoeld voor leraren, coördinatoren, managers en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het terrein van de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De masteropleiding Special Educational Needs bevat leerroutes die theoretisch en praktisch ingaan op de concrete uitdagingen die leraren in hun werksituatie tegenkomen.

Met deze master kan men onder andere opgeleid worden tot remedial teacher, intern begeleider, dyslexiespecialist, specialist zeer moeilijk lerende kinderen, specialist zeer moeilijk opvoedbare kinderen, autismespecialist, coach, specialist leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs, leerlingbegeleider/schooldecaan. Voor verschillende doelgroepen en functies in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn leerroutes ontwikkeld.

Opleidingsinhoud

Twee varianten van de masters Special Educational Needs
Leraren en directies van scholen geven aan dat zij in toenemende mate te maken hebben met leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Deze leerlingen volgen onderwijs in zowel reguliere als speciale scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Als deze leerlingen geen adequate, passende onderwijsvormen worden geboden (en dus ook speciale begeleidervaardigheden en expertise van leraren) lopen deze leerlingen forse risico's in onze complexe samenleving.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt masters Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs aan die zijn onder te verdelen in twee varianten:

- Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs (deeltijd)
De master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs deeltijd van het Seminarium voor Orthopedagogiek is bedoeld voor leraren, coördinatoren, managers en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het terrein van de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is 1 jaar.

- Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs (voltijd)
De master Special Educatuinal Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs voltijd is vooral geschikt voor (net afgestudeerde) leraren met een bevoegdheid voor het onderwijs die te maken hebben met leerlingen die door hun specifieke onderwijsbehoeften opvallen en aangewezen zijn op speciale ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een combinatie van leer- en opvoedingsmoeilijkheden of aan moeilijk lerende kinderen. De speciale hulp kan gegeven worden op een basisschool, op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs.

De studieduur is 1 jaar.

Na het met succes afronden van deze Master ontvangt u het getuigschrift "Master of Special Education Needs". Deze master is geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Acrreditatieorganisatie).

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Opleidingsduur

1 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Wanneer je na het behalen van je master verder wilt studeren zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je een tweede master gaan doen (in dat geval kies je voor een master-na-masteropleiding en specialiseer je je nog meer in het door jouw gekozen vakgebied). Je kunt ook doorstuderen aan de hand van een postgraduate opleiding. Dit zijn opleidingen die een vervolg zijn op een academische studie en richten zich op wetenschappelijke verdieping binnen het door jouw gekozen vakgebied. Op deze manier specialiseer je verder en haal je uiteindelijk nog een erkend diploma of erkende titel.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.