Hogeschool Utrecht

Accounting and Auditing (M)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De werkomgeving van de mkb’er wordt steeds complexer. Bijvoorbeeld door de regelgeving voor verslaggeving en de huidige economische omstandigheden. Om dergelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden, heef een ondernemer behoefte aan een accountant met meer bagage. Iemand die niet de begaande paden bewandelt, maar bij complexe problemen op zoek gaat naar praktijkgericht en innovatieve oplossingen. De professional hbo-masteropleiding Accounting & Auditing biedt u kennis en vaardigheden waarmee u uw klanten nog beter kunnen bedienen.

Opleidingsinhoud

Programma
Het programma bestaat uit vier semesters en een masterproof. Ieder semester behandelt een thema uit de MKB-praktijk. De modules zijn zo ontworpen dat vakkennis, onderzoeksvaardigheden en communicatie & beroepshouding geďntegreerd aangeboden worden. Elk thema sluit u af met twee beroepsproducten, waarin u de integrale aanpak uitwerkt in de vorm van een paper en een bijbehorende presentatie/ verdediging (assessment). Om het assessment te completeren werkt u in combinatie met de praktijkopleiding een persoonlijk ontwikkelplan uit. De beroepsproducten van de praktijkopleiding zijn onderdeel van het master-assessment en hebben onder meer betrekking op het ondernemingsplan, de samenstelopdrachten, de managementletter en de controle van de jaarrekening. De opleiding faciliteert de expertiseontwikkeling in de vorm van ondersteunende colleges, gastdocenten, werkgroepen en collegiale consultatie onder leiding van een deskundige docent.

Gedurende de opleiding krijgt u colleges in verschillende op wetenschappelijke leest geschoeide onderzoeksmethoden. Uw kennis en vaardigheden worden getoetst met examens en praktijkopdrachten, waarvoor u situaties inbrengt vanuit uw eigen praktijk. U ontwikkelt uw communicatieve vaardigheden door het schrijven van adviesrapporten en het voeren van adviesgesprekken in verschillende situaties. Centraal staat het werken aan uw beroepshouding. Tussentijds beoordeelt een assessor welke punten u daarvoor nog moet verbeteren. U rondt de opleiding af met een thesis. De toetsing van de modules Audit & Assurance, BIV/AO, Financial Accounting en Fiscaal Recht is landelijk en staat onder toezicht van een centrale toetsingscommissie.

Tijdsinvestering & duur opleiding
U schrijft zich in voor drie jaar. De bijeenkomsten vinden de eerste twee jaar plaats, op de vrijdagochtend- en middag. In het derde jaar schrijft u uw masterthesis. U kunt de masteropleiding in tweeënhalf jaar afronden. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer veertien uur per week, exclusief de wekelijkse bijeenkomsten.

Diploma
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het Europees erkend diploma Master Accounting & Auditing en mag u de titel MAA gebruiken. De opleiding voldoet aan de eisen van de NVAO, de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) en de NOvAA.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geďndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Voor wie bedoeld
U wilt zich onderscheiden van andere accountants en uw carričre in de accountancy versnellen. U heeft de capaciteiten en ambitie om interessante en complexe opdrachten uit te voeren. U wilt een actieve bijdrage leveren aan het succes van het accountantskantoor waarvoor u werkzaam bent. Met de in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden en uw mastertitel bent u verzekerd van een boeiende en perspectiefrijke carričre in de accountancy. Deze masteropleiding bereidt u optimaal voor op de eisen die de markt en de beroepsgroep nu en in de toekomst aan accountants stelt.

In tegenstelling tot andere opleidingen leert u vakkennis te combineren met praktische onderzoeksvaardigheden en werkt u aan uw beroepscommunicatieve en leidinggevende vaardigheden. U leert denken en werken vanuit internationaal perspectief. Vooral belangrijk als uw klanten internationaal zaken doen. Daarom komen internationale aspecten van inrichting, administratie, beoordelingsstelsel en jaarverslaggeving ruim aan bod.Tijdens de opleiding werkt u aan uw ontwikkeling als manager en leider. Via de persoonlijke competenties leert u wat verantwoordelijkheid dragen daadwerkelijk betekent voor u, hoe u zaken managet en waar u staat bij belangrijke keuzes voor klanten en medewerkers. U werkt dus tijdens de master aan ‘uw persoonlijk merk’.

Integratie Master AA en praktijkopleiding
De inhoud van de masteropleiding en de driejarige praktijkopleiding van de NOvAA zijn volledig op elkaar afgestemd. Daarmee bent u in staat om uw opdrachten en die van de praktijkopleiding tijdig en succesvol af te ronden. De beroepsproducten van de praktijkopleiding zijn onderdeel van het assessment waarmee u de semesters van de masteropleiding afsluit. Tijdens de opleiding wordt u begeleid op de werkplek door een praktijkbegeleider en door een opleidingscoach. Na drie jaar hebt u niet alleen een mastertitel, maar ook de praktijkopleiding afgerond en kunt u zich als AA inschrijven in het register

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het diploma Master AA. De opleiding voldoet aan de eisen van de NVAO, de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) en de beroepsorganisatie voor AA-accountants, de NOvAA.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.