Fontys Hogescholen

Toegepaste Gerontologie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als toegepast gerontoloog kun je aan de slag in een breed werkveld. Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties grote behoefte hebben aan professionals met kennis rondom wonen, werken, vrije tijd en zorg voor ouderen. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag alleen maar stijgen. Je kunt bijvoorbeeld als consultant gaan werken bij gemeenten en andere (grote) organisaties om vorm te geven aan kwalitatief goed ouderenbeleid. Ook bij verzorgings- en verpleeghuizen is er behoefte aan professionals die inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Functies waarin je kunt gaan werken:
 • Casemanager gerontologie. Je bent een echt organisatietalent. Je begeleidt ouderen met hun vragen en wensen op het gebied van wonen, arbeid, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding en noem maar op. Je coördineert de zorg en behandeling die iemand nodig heeft, ook op het psychosociale vlak.
 • Ondernemer/innovator gerontologie. Creativiteit is echt jouw ding. Je signaleert nieuwe ontwikkelingen en vertaalt ze naar de dagelijkse praktijk. Het opzetten van een plan vanuit een marktonderzoek kan dan ook bij één van je taken horen.
 • Consultant gerontologie. Je bent een beleidsmaker en adviseert het management en medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van levensloopbeleid en arbeidsmarktproblematiek.

Tijdens je opleiding specialiseer je je in 2 van deze 3 uitstroomprofielen
Voorbeelden van organisaties waar je als toegepast gerontoloog kunt gaan werken:
 • centrale en provinciale overheden
 • gemeentes
 • organisaties op het gebied van vrijetijdsbesteding
 • bureaus op het gebied van welzijn en participatie
 • woningbouwverenigingen
 • zorgverzekeraars
 • zorginstellingen: verpleeg- en verzorgingstehuizen,
 • organisaties op het vlak van ouderenpsychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg
 • afdelingen Personeel en Organisatie met ouderenbeleid als aandachtsgebied.

Opleidingsinhoud

Beroepscompetenties
Tijdens de opleiding werk je aan beroepscompetenties (combinatie van kennis, vaardigheden, eigenschappen en je houding ten opzichte van je eigen professionaliteit):
 • dienstverlening aan ouderen
 • het organiseren, beheren en regisseren van de dienstverlening aan ouderen
 • het ondernemen in de dienstverlening aan ouderen
 • beleidsmatig denken
 • processen kwalitatief bewaken
 • de dienstverlening aan ouderen aansturen

Daarnaast leer je ook om je eigen ontwikkeling te sturen en ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de dienstverlening aan ouderen.

Tijdens de opleiding werk je veel aan beroepsproducten zoals: presentaties, interviews en het doen van onderzoek. Naast theorie krijg je te maken met het trainen van vaardigheden. Het kan dan gaan om het schrijven van nota’s en het beoordelen van onderzoeksartikelen maar ook om je eigen vaardigheden op het sociaalcommunicatieve vlak. Daarnaast werk je veel met medestudenten aan projecten. De opdrachten die je uitwerkt, onderzoekt en analyseert kunnen zich ook voordoen in de beroepspraktijk. Je leert hier dus door te doen.

Tijdens de opleiding werk je veel aan beroepsproducten zoals: presentaties, interviews en het doen van onderzoek. Naast theorie krijg je te maken met het trainen van vaardigheden. Het kan dan gaan om het schrijven van nota’s en het beoordelen van onderzoeksartikelen maar ook om je eigen vaardigheden op het sociaalcommunicatieve vlak. Daarnaast werk je veel met medestudenten aan projecten. De opdrachten die je uitwerkt, onderzoekt en analyseert kunnen zich ook voordoen in de beroepspraktijk. Je leert hier dus door te doen.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 € 2.314,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2023/2024 tussen de € 1.377,- en maximaal € 2.314,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Eindhoven - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.