Social Work (M)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De sectoren zorg en welzijn zijn continu in beweging. Vraagstukken en doelgroepen veranderen, de maatschappelijke contexten verschuiven. Social workers doen binnen deze sectoren belangrijk werk. Hun doel is het zo vraaggericht, kansgericht, contextgericht en maatschappelijk gericht mogelijk organiseren van de hulp- en dienstverlening.

Van senior social workers wordt verwacht dat zij sturing en leiding geven aan hiermee samenhangende inhoudelijke en organisatorische processen. Daarbij zijn complexiteit en kwaliteit sleutelbegrippen. De Master Social Work bereidt u voor op een senior positie in het werkveld.

Deze opleiding voor werkende professionals heeft tot doel om de kwaliteit en de effectiviteit van uw professionele handelen te verbeteren. Daarbij worden werken en leren gecombineerd.Na het volgen van deze opleiding bent u uitstekend voorbereid op een positie als senior social worker. Als senior social worker bent u in staat om:
 • vragen naar welzijn of zorg in de maatschappij te signaleren en adequaat te (laten) beantwoorden;
 • te innoveren en implementeren op basis van praktijkonderzoek;
 • professionele werkprocessen en samenwerking doelmatig en transparant vorm te geven;
 • te zorgen voor meetbare resultaten van hulp- en dienstverlening;
 • de aanpak en de uitvoering van uw werk te verantwoorden aan samenwerkingspartners en subsidiegevers.

Beroepen & Werkvelden
Binnen de opleiding Master Social Work ontwikkelt u een aantal belangrijke competenties. Daardoor beschikt u na afronding van de Master over een gedegen inhoudelijke expertise, kennis van methodiek(ontwikkeling) en een professioneel oordeel over de kwaliteit van professioneel handelen.

U initieert en realiseert deskundigheidsbevordering en scholing in uw organisatie. Door uw interventies worden kwaliteitsvergroting, kwaliteitsborging, accountability, resultaatgerichtheid, doelmatigheid en effectiviteit van interventies gerealiseerd. U bent, kortom, een senior professional die de volgende rollen kan vervullen.
 • Projectmanager:
U treedt op in opdracht van welzijnsorganisaties, koepelorganisaties, (ambulante) zorg of overheid.

 • Expert:
Als consultant / inhoudelijk expert of als projectleider voor instellingen, gemeenten, lokale organisaties, overheid, landelijke koepels of in commerciŽle / particuliere organisaties voert u inhoudelijke vernieuwingen door.

 • Adviseur:
U bent adviseur voor overheid / ministerie, instellingen / organisaties, directies en management ten aanzien van inrichting, invoering, effecten en consequenties van nieuwe wetgeving, nieuwe programma's en nieuwe mogelijkheden.

 • Praktijkonderzoeker:
beheerst verschillende methoden en technieken van onderzoek en weet deze op de juiste wijze in te (laten) zetten. U onderbouwt aanbevelingen of (beleids)voorstellen vanuit een gewogen oordeel naar aanleiding van evaluaties en/of onderzoeksresultaten.

 • Ontwerper/ontwikkelaar van methodiek:
U levert een originele bijdrage ten behoeve van het eigen expertisedomein door het ontwikkelen en/of toepassen van relevante ideeŽn, inzichten, theorieŽn en/of concepten, naar aanleiding van onderzoeksresultaten en internationale trends en ontwikkelingen. U bent hierbij gericht op innovatie en empowerment.

 • Beroepsinnovator:
U geeft gericht sturing aan het ontwikkelen van uw eigen professionaliteit, weet verworvenheden adequaat te integreren in de organisatie en stuurt ten aanzien van uw eigen employability, binnen zowel de organisatie als het expertisegebied.

Opleidingsinhoud

De opleiding Master Social Work is een tweejarige deeltijdopleiding. De opleiding is verdeeld in vier semesters. De vier semesters hebben elk de vorm van een masterclass: een samenhangend onderdeel van de opleiding waarin de ontwikkeling van een aantal competenties centraal staat en waaraan elk hoofdprogramma een bijdrage levert.

Vier masterclasses
Een masterclass begint met een startseminar van twee dagen. Hierin vindt de introductie van de masterclass plaats en worden de doelstellingen verhelderd. Gerenommeerde gastsprekers uit het werkveld presenteren actuele ontwikkelingen in relatie tot het thema van de masterclass. De bespreking van de integrale opdrachten en de wijze waarop de studenten van plan zijn eraan te werken staan centraal.

Bij de afsluiting van een masterclass presenteren de deelnemers hun producten en bevindingen, die worden besproken naar aanleiding van de feedback van professionals, docenten en medestudenten.

Drie hoofdprogrammaís
De opleiding kent drie hoofdprogrammaís, die bijdragen aan de masterclasses en de integrale opdrachten. Deze programmaís zijn:

1. Social Work Theory
In het programma Social Work Theory werkt de deelnemer aan verdieping van zijn of haar vakkennis. Dit programma bestaat uit deelprogrammaís vanuit de vakgebieden sociale interventiekunde, organisatie en beleid en beroepsinnovatie. Onderdelen zijn:
 • opdrachten uit en voor de eigen werkpraktijk;
 • ontwikkelingen en behoeften binnen cliŽntenpopulaties en ontwikkelingen in de samenleving (lokaal, nationaal, internationaal);
 • internationale verkenningen met betrekking tot beroepen in het domein.

2. Onderzoek
Tijdens de opleiding voert de deelnemer zelf een praktijkonderzoek uit dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan verbetering en vernieuwing van de beroepspraktijk (thesis).

3. Professionele leerbegeleiding
In dit onderdeel staan de competentieontwikkeling en de studievoortgang van de deelnemer centraal. Daarnaast krijgt het begeleiden en adviseren van vakgenoten aandacht. De deelnemers worden getraind in hun rol van consultant, adviseur en begeleider (van onder meer leidinggevenden, collegaís en vakgenoten) en in het overdragen van nieuwe kennis, inzichten, ideeŽn en instrumenten in de eigen beroepspraktijk.

Opleidingsduur

2 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op Ä 2.083,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de Ä 1.240,- en de Ä 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geÔndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer ťťn of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.