Hogeschool Rotterdam

Maritieme Techniek

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek
Heb je interesse in het ontwerpen en construeren van schepen? Of wil je in een management- of adviesfunctie bij een scheepswerf werken? Volg dan de opleiding Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek.

De Nederlandse scheepswerven behoren tot de wereldtop. Al eeuwenlang hebben we hier vakkennis in huis en ook nu is Nederland een toonaangevende scheepsbouwnatie. Er worden in Nederland veel verschillende schepen ontworpen en gebouwd, van baggerschepen en offshorevaartuigen tot veerschepen en luxueuze jachten. Ook wereldwijd wordt de Nederlandse kennis ingezet ten behoeven van de internationale scheepsbouw.

In de opleiding Scheepsbouwkunde Maritieme Techniek worden de waardevolle eeuwenoude tradities van de scheepsbouw gecombineerd met de meeste moderne technieken. Dit alles om schepen te ontwerpen en te bouwen die voldoen aan eisen van de nabije toekomst: veilig, duurzaam en kostenefficiënt.

Opleidingsinhoud

Propedeuse
Het eerste jaar is het propedeusejaar, waarin je de basis legt voor het vervolg van je studie en je je verder oriënteert op je opleiding en het beroep.

Hoofdfase
In de hoofdfase, jaar 2 tot en met 4, diep je je kennis en vaardigheden verder uit. In het derde jaar loop je stage. In het vierde jaar volg je een minor (specialisatie) en studeer je af op een onderzoek naar een vraagstelling uit de beroepspraktijk

Vakken
Basisprogramma
Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Managementvaardigheden
 • Commerciële vaardigheden

Beroepsspecifieke vakken
Tijdens de opleiding krijg je ook vakken die gericht zijn op je toekomstige beroep of werkveld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Wiskunde
 • Mechanica
 • Materiaalkunde
 • Stromingsleer
 • Hydrostatica
 • Constructieleer
 • Productie- en procestechniek
 • Natuurkunde
 • Thermodynamica

Keuzevakken
In jaar één en twee kun je kiezen uit zo'n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften.

Soms moet je de keuzevakruimte gebruiken om je kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Opleidingsduur

4 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.