HBO Marktonderzoek

HBO-opleiding
XOIHDP044
HBO

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Marktonderzoek is essentieel bij het bepalen van een succesvolle bedrijfs- en marketingstrategie. In welke mate heeft de doelgroep behoefte aan een product of dienst? Uit welke personen bestaat de doelgroep precies? Welke ontwikkelingen en trends zijn er gaande in de markt? Het HBO-deelprogramma Marktonderzoek verschaft alle nodige kennis om onder andere een onderzoeksvraag te kunnen formuleren, een onderzoeksplan te maken, de juiste tools in te zetten en zelf onderzoek uit te voeren. Ook ben je (beter) in staat om extern uitgevoerd onderzoek te begeleiden en beoordelen.

Deze opleiding is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding CommerciŽle Economie van Hogeschool. Je behaalt 7 studiepunten (ECís) en krijgt bij doorstroming naar de bacheloropleiding vrijstelling voor de module Marktonderzoek.

Let op: de opleiding start per 1 februari. Schrijf nu alvast in!

Voor wie is het HBO-deelprogramma Marktonderzoek bestemd
De opleiding is een ímustí voor iedereen die zich in zijn werk direct of indirect bezighoudt met marktonderzoek. De opleiding is onder andere interessant voor (aankomend) marktonderzoekers, marketingmanagers en productmanagers. Daarnaast is de opleiding een absolute aanrader voor zelfstandig ondernemers die hun markt en doelgroep beter in kaart willen brengen. Ook is de opleiding geschikt voor iedereen die op HBO-niveau meer kennis wil opdoen over onderzoeksvaardigheden.

Opleidingsinhoud

Het deelprogramma Marktonderzoek is op HBO-niveau en besteedt zowel aandacht aan onderzoeksvaardigheden als aan de toepassing op het gebied van marktonderzoek.

Module: Inleiding onderzoeksvaardigheden
Thema 1: Statistiek

 • Tabellen en grafieken
 • Gecombineerde grafieken
 • Frequentieverdelingen
 • Centrale tendentie
 • Spreidingsmaatstaven
 • Indexcijfers
 • Tijdreeksen: analyse en prognoses
 • Correlatie en regressieanalyse
 • Marktonderzoek en vraaganalyse

Thema 2: Inleidend marktonderzoek

 • Doelstelling en onderzoeksvraag
 • Gegevens verzamelen
 • Afbakening van het onderzoek
 • Onderzoekstypen
 • Onderzoeksontwerp
 • Module: Marktonderzoek

Thema 3: Marktonderzoek

 • Vragenlijstgegevens verzamelen
 • Analyse continue variabelen
 • Analyse discrete variabelen
 • Vraagvoorspelling
 • Nieuwe media en marktonderzoek
 • Thema 4: Marktonderzoek in relatie tot het marketingplanningsproces
 • Concurrentie- en afnemersonderzoek
 • Marktonderzoek in relatie tot de marketingmix

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft geen extra materialen aan te schaffen.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De module Inleiding onderzoeksvaardigheden wordt afgesloten met een examen. De module Marktonderzoek wordt afgesloten met een opdracht.

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Marktonderzoek van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Productielogistiek uit de HBO-bacheloropleiding CommerciŽle Economie.

Vooropleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO-niveau gewenst.

Kosten

De studieduur is 3 maanden en het collegegeld bedraagt 3 x Ä 269,-.

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen