HBO Mediation

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Mediation is het met behulp van een bemiddelaar komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing in een conflictsituatie. De mediator heeft de rol van neutrale derde partij in een geschil. Hij maakt de geschilpunten bespreekbaar en begeleidt de communicatie tussen partijen. Een mediator wordt vaak ingezet bij de afwikkeling van echtscheidingen, maar bijvoorbeeld ook bij arbeidsconflicten, buurt- en burenruzies en andere samenwerkrelaties.

Mediation is veelal een snellere, effectievere en goedkopere manier om een geschil op te lossen tussen partijen. Men voorkomt daarmee een langdurige gerechtelijke procedure.

Deze opleiding behandelt verschillende facetten van het vak van mediator. Onderwerpen zijn onder andere de basisprincipes van conflicthantering en onderhandelingstheorieën. Ook het juridisch kader, de beroepsregels en de ethische aspecten van het mediationvak komen aan bod.

Deze opleiding is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding Rechten van Hogeschool. Je behaalt 5 studiepunten (EC’s) en krijgt bij doorstroming naar de bacheloropleiding vrijstelling voor de module Mediation.

Voor wie is het HBO-deelprogramma Mediation bestemd

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die op HBO-niveau kennis wil opdoen over mediation. Puur uit interesse of om aan de slag te gaan als mediator.

Opleidingsinhoud

Mediation is een methode om conflicten op te lossen, waarbij beide partijen meer invloed hebben op het proces. Een methode die helemaal past binnen de Nederlandse traditie van onderhandelen en ‘er samen uitkomen’. Deze opleiding geeft een stevige basiskennis over dit boeiende vakgebied.

In dit deelprogramma komen allereerst de algemene aspecten van mediation aan bod, net als het toepassen van mediation om conflicten op te lossen. Het gaat om de integratie van inzichten uit verschillende disciplines. Mediation berust op de toepassing van sociaalpsychologische kennis die vaak in een juridische context wordt toegepast. De opleiding behandelt zowel de juridische kant als de sociaalpsychologische kant uitgebreid.

Ook de verschillende mediationgebieden, denk aan familierecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht en letselschaderecht, maar ook burenrecht en de verhouding tussen burger en overheid, komen aan de orde.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding mediation
 • Mediation toepassen als conflictinterventie
 • Conflicttheorie
 • Onderhandelingstheorie
 • Beroepsvaardigheden van de mediator
 • Ethiek en beroepsregels
 • Juridische aspecten van het functioneren als mediator
 • Mediation: juridische aspecten en het juridisch kader
 • De vaststellingsovereenkomst
 • Conflicthantering
 • Klacht- en tuchtrecht.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd. Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Het examen kan op iedere werkdag worden afgenomen, op 16 verschillende locaties in Nederland.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Mediation van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Rechten.

Registratie bij het NMI
Wil je je registreren als mediator bij het NMI, dan moet je een erkende basisopleiding hebben gevolgd en geslaagd zijn voor de kennistoets. Kijk op www.nmi-mediation.nl voor de erkende opleidingsinstituten.

Vooropleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is HAVO-/MBO- werk- en denkniveau gewenst.

Kosten

De studieduur is 2 maanden en het collegegeld bedraagt 2 x € 299,-.

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen