EDUmatch

MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, dak- en thuislozen, asielzoekers, verslaafden of mishandelde vrouwen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen. De opleiding MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen bereidt je uitstekend voor op deze boeiende en verantwoordelijke functie. Naast het ondersteunen van de cliënten op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk komt ook het coördineren van de zorg, het schrijven van een plan van aanpak en het voeren van gesprekken met ouders en familie aan de orde.

Met deze opleiding bereid je je perfect voor om mensen met complexe problematiek te begeleiden en te ondersteunen. Je doet alle kennis en vaardigheden op die je nodig hebt. Na afronding heb je een erkend MBO 4-diploma op zak en ben je klaar voor een verantwoordelijke en afwisselende functie.

Voor deze opleiding is een wettelijk verplichte aanvraag voor diploma-erkenning bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs ingediend. Na een positief advies voor diploma-erkenning van de Inspectie van het Onderwijs wordt de opleiding geregistreerd in het CREBO en zal de opleiding starten volgens de allernieuwste kwalificatiedossiers 2012-2013. Wij verwachten dat deze opleiding start per 1 september. Wanneer de opleiding onverhoopt geen diploma-erkenning krijgt, kan de aanmelding uiteraard kosteloos worden geannuleerd.

Voor wie bestemd
De opleiding MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is bestemd voor iedereen die graag mensen wil helpen die moeite hebben om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Je einddoel
Na het afronden van deze opleiding heb je een erkend MBO 4-diploma op zak waarmee je bent voorbereid op een verantwoordelijke functie kun je bijvoorbeeld aan de slag in een dak- en thuislozenopvang, psychiatrische instelling of verslavingskliniek.

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Deze zijn gerelateerd aan een ’kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
 • Opleidingsintroductie
 • Loopbaan en burgerschap
 • Engels
 • Nederlands 3F
 • Rekenen 3F

De specifieke modules voor dit beroep:
 • Computervaardigheden/ECDL
 • De kennismaking
 • De doelgroep uitgediept
 • Methoden van gegevensverzameling
 • Het opstellen van plannen
 • Sociale vaardigheden en gesprekstechnieken
 • Wetgeving, veiligheid en sociale systemen
 • Gedrags- en psychiatrische problematiek
 • ADL ondersteuning en verzorging
 • Begeleiding bij wonen en huishouden
 • Sociale activering
 • Begeleiding bij dagbesteding
 • EHBO en veiligheid
 • Professioneel samenwerken
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteitszorg
 • Het beheer van de instelling

De opleiding is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.
Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je dient in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:
 • VMBO-diploma (of MAVO-diploma) kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg sector welzijn .
 • MBO-opleiding niveau 3 van een verwante opleiding, bijvoorbeeld Medewerker - Maatschappelijke Zorg
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO.

Verder leren

Na het behalen van het diploma kun je onder bepaalde voorwaarden kunt doorstromen naar het HBO-onderwijs. Bijvoorbeeld naar HBO Verpleegkunde. Natuurlijk kun je ook met de nodige vrijstellingen een andere MBO-opleiding gaan volgen.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.