Capabel Onderwijs Groep

Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener in 1 jaar

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als Sociaal-maatschappelijk dienstverlener ondersteun je mensen die in de problemen zitten. Die problemen kunnen uiteenlopen van schulden tot aan alcoholverslaving en van voortijdig schoolverlaters en spijbelaars tot aan woninguitzettingen. Je komt met heel veel verschillende mensen in aanraking, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Je werk wordt daarmee uitdagend en gevarieerd. In de opleiding leer je hoe je mensen kunt helpen hun zelfredzaamheid te vergroten en hoe ze hun problemen kunnen oplossen. Binnen je werk behandel je vragen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, financiën, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs, consumentenzaken en bestaande regelingen en voorzieningen.

Als Sociaal-maatschappelijk dienstverlener kun je terecht in de gezondheidszorg, maar ook bij justitie, de schuldhulpverlening, welzijnswerk, het onderwijs, een gemeente of bijvoorbeeld de woningbouw. politie. En dit zijn nog maar een paar werkterreinen.

KORTE MBO OPLEIDING
Uniek aan de erkende opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener van Capabel is de korte studieduur! Je kunt in 52 lesweken je diploma halen en hierna direct als Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener aan de slag. Met 4 startmomenten per jaar én 8 locaties verspreid door het land kun jij starten waar en wanneer het jou uitkomt.

Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Er is 1 vaste lesdag per week op school. De overige tijd besteed je aan zelfstudie, e-learning en stage of werkervaring. De vaste schooldag is erg handig voor je eigen weekindeling. De (BOL) opleidingen van Capabel voldoen aan de eisen die de wet studiefinanciering hier aan stelt.

Opleidingsinhoud

Je korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van Sociaal-maatschappelijk dienstverlener in het bijzonder. Met de keuzedelen kan je je specialiseren en onderscheiden.

FLEXIBEL STUDEREN
Je gaat slechts 1 dag per week naar school. De lessen worden gegeven door betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd kun je dus meteen toepassen.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO opleiding, intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse klassikale en online les, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO-g-t of MAVO of MBO-3

Kosten

Lesgeld ineens: € 5.425,-
Lesgeld in termijnen: 15 termijnen van € 411,-
Exclusief overige kosten (inschrijfgeld, lesmateriaal ed.)

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.