Capabel Onderwijs Groep

Verpleegkundige (VVT/ GHZ/ GGZ/ ZH)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De opleiding verpleegkundige is breed opgezet. Je kunt je verdiepen in vier verschillende richtingen.

Verpleegkundige VVT
Wil jij Verpleegkundige VVT worden? Dan heb je een belangrijke en verantwoordelijke functie in de begeleiding en ondersteuning van mensen in een verpleeghuis, een verzorgingshuis of in de thuiszorg. In een verzorgingshuis bied je oudere patiŽnten sociale begeleiding en verpleegkundige en lichamelijke hulp. Soms zijn deze mensen ernstig verzwakt of dementerend. In een verpleeghuis verricht je specifieke verpleegkundige handelingen die de patiŽnt niet zelf kan of mag doen, bijvoorbeeld een verband aanleggen of een injectie geven. In de thuiszorg verzorg je mensen thuis en help je hen met medische handelingen en lichamelijke hulp, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en contact kunnen onderhouden met anderen. Soms moet je ook ingrijpen bij een crisissituatie. Je werkt altijd samen met andere hulpverleners en deskundigen. Jij kent de achtergrond en persoonlijke situatie van de patiŽnt door en door en hebt vaak contact met vrienden en familie over de ontwikkeling van de patiŽnt. Ook rapporteer je de ontwikkeling van de patiŽnt aan je collegaís.

Na het behalen van je diploma Verpleegkundige VVT kun je gaan werken in een verpleeghuis, een verzorgingshuis of in de thuiszorg.

Verpleegkundige GHZ
Wil jij Verpleegkundige GHZ worden? Dan heb je een belangrijke en verantwoordelijke functie in de begeleiding en ondersteuning van mensen in de gehandicaptenzorg. Je controleert of de voorgeschreven medicijnen van de patiŽnten werken en helpt, ondersteunt en verpleegt patiŽnten met lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen en/of verstandelijke beperkingen. Soms moet je ook ingrijpen bij een crisissituatie. Je werkt samen met andere hulpverleners en deskundigen. Jij kent de achtergrond en persoonlijke situatie van de patiŽnt door en door en hebt contact met vrienden en familie over de ontwikkeling van de patiŽnt. Ook rapporteer je de ontwikkeling van de patiŽnt aan je collegaís.

Na het behalen van je diploma Verpleegkundige GHZ kun je gaan werken als ambulant verpleegkundige in de gehandicaptenzorg of in een instelling voor mensen met een beperking(en).

Verpleegkundige GGZ
Wil jij Verpleegkundige GGZ worden? Dan heb je een belangrijke en verantwoordelijke functie in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychische handicap. Je leert hen omgaan met hun psychische belemmeringen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat een patiŽnt zijn leven weer zelf kan organiseren of beter kan omgaan met anderen. Soms moet je ook ingrijpen bij een crisissituatie. Je werkt altijd samen met andere hulpverleners en deskundigen. Jij kent de achtergrond en persoonlijke situatie van de patiŽnt door en door en hebt vaak contact met vrienden en familie over de ontwikkeling van de patiŽnt. Ook rapporteer je de ontwikkeling van de patiŽnt aan je collegaís.

Na het behalen van je diploma Verpleegkundige GGZ kun je gaan werken in de ambulante zorg bij patiŽnten thuis of in de klinische zorg, zoals bij GGZ instellingen en verslavingszorginstellingen, algemeen psychiatrische ziekenhuizen, regionale instituten voor geestelijke gezondheidszorg; regionale instellingen voor beschermd wonen; instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor forensische psychiatrie.

Verpleegkundige ZH
Wil jij Verpleegkundige ZH worden? Dan heb je een belangrijke en verantwoordelijke functie in de begeleiding en ondersteuning van mensen in een ziekenhuis. Je verricht verpleegkundige handelingen volgens het zorgplan van de patiŽnt. Je verwisselt een verband of infuus, verzorgt wonden, geeft injecties, of brengt een sonde of katheter in. Soms moet je ook ingrijpen bij een crisissituatie. Je assisteert de arts en werkt ook altijd samen met andere hulpverleners en deskundigen. Jij kent de achtergrond en persoonlijke situatie van de patiŽnt door en door en hebt contact met vrienden en familie over de ontwikkeling van de patiŽnt. Je rapporteert de ontwikkeling van de patiŽnt aan je collegaís.

Na het behalen van je diploma Verpleegkundige ZH kun je gaan werken in een ziekenhuis.

Opleidingsinhoud

Je korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van verpleegkundige VVT in het bijzonder. Met de keuzedelen kan je je specialiseren en onderscheiden.

FLEXIBEL STUDEREN
Je gaat slechts 1 dag per week naar school. De lessen worden gegeven door betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd kun je dus meteen toepassen.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO opleiding, intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse klassikale en online les, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Diploma Verzorgende-IG en 2 jaar werkervaring

Kosten

Lesgeld ineens: Ä 5.425,-
Lesgeld in termijnen: 15 termijnen van Ä 411,-
Exclusief overige kosten (inschrijfgeld, lesmateriaal ed.)

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.