Kronenburgh MEAO College Den Haag

Personeelszaken voor Havisten 1 jaar MBO4 voltijd (BOL)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Met je Havo-diploma kun je bij het Kronenburgh MEAO College in 1 jaar tijd je MBO4 Personele Economie halen.

Op een personeelsafdeling of uitzendbureau heeft de medewerker personeel en arbeid te maken met taken op het gebied van werving en selectie van (nieuwe) medewerkers. De medewerker personeel en arbeid voert verschillende P&O regelingen uit zoals bijvoorbeeld de verlof-, de studiekosten- en de levensloopregeling. De medewerker personeel en arbeid stelt (arbeids)overeenkomsten op en verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van beheer van het personeelsdossier en managementrapportages. De medewerker personeel en arbeid informeert (nieuwe) werknemers over arbeidsvoorwaarden, bedrijfs- en cao-regelingen en regelingen op het gebied van sociale zekerheid.

Opleidingsinhoud

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
 • MBO4 in één jaar tijd;
 • Extra diploma’s: Ondernemersdiploma,
 • Medewerker Personeelszaken MPZ, NEMAS basis leidinggeven,
 • Basiskennis Loonadministratie BKZ;
 • Goede balans theorie en praktijk:
 • ochtend: werkcolleges, middag: practica;
 • Huiswerkbegeleiding tijdens practica;
 • Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
 • Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maak jij het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs:een degelijke brede opleiding.

Het voltijd BOL collegeprogramma:
 • Personeel, Organisatie en Communicatie,
 • Arbeidsrecht en Basiskennis Loonadministratie;
 • Instroom Medewerkers: Personeelsplanning, Werving en Selectie,
 • arbeidsovereenkomst;
 • Doorstroom medewerkers: Beloning en Vergoeding, beoordelen,
 • begeleiden en opleiden, personeelsbeheer, rapportages,
 • verzuim en verlof;
 • Uitstroom medewerkers: sociale zekerheid, ontslag en pensioenen;
 • De organisatie: cultuur, personeelsplanning, functiewaardering,
 • beloning en arbeidsvoorwaarden;
 • Nieuwe medewerkers: werving en selectie, arbeidsovereenkomst;
 • Medewerkersfunctioneren: begeleiden, beoordelen, opleiden;
 • Eerstelijnszorg: arbo, verzuim, verlof, medezeggenschap,
 • ontslag en pensioen;
 • Personeelsmanagement: sociaal jaarverslag, beleidscyclus, begroten,
 • kengetallen;
 • Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid, Adviesvaardigheden;
 • Werkprocesmanagement en Bestuurlijke informatievoorziening;
 • Schuld- en inkomen, Burgerrecht;
 • Office programma's, Communicatie en commercieel schrijven;
 • Nederlands, Engels en Rekenen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De tweejarige opleiding voltijd BOL is bedoeld voor studenten met een vmbo-tl / mavo diploma met Economie en/of Wiskunde. Heb je je diploma MBO-3 in dezelfde studierichting, dan kun je bij ons het MBO4 in één jaar afronden. Je volgt dan ons tweede leerjaar van ons tweejarige programma. Heb je je diploma MBO3 in een andere studierichting dan volg je het eenjarige programma voor havisten. Heb je een overgangsbewijs havo 3>4, dan kun je je inschrijven voor onze tweejarige opleiding. Heb je je havo of vwo diploma, dan kun je bij ons het eenjarige havistenprogramma volgen.

Kosten

Voor collegegeld en overige investeringen zoals literatuur en examens en collegerooster verwijzen we je naar de website: http://www.kronenburgh.nl.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.