Windesheim Flevoland

AD Bouwkunde

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In deze Associate degree werk je drie dagen in de week bij je leerwerkbedrijf. Daardoor doe je veel praktijkervaring op. Maar ook op onze hogeschool voer je projecten uit. Tijdens zo’n project werk je samen met studenten in een projectteam, waarin je steeds een andere functie vervult. Zo kom je erachter welk beroep het beste bij je past. Of dit nu werkvoorbereider, uitvoerder, projectleider, calculator of tekenaar is.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als:
 • werkvoorbereider
 • uitvoerder
 • projectmanager

BouwTalent
Windesheim Flevoland ontwikkelde deze Associate degree samen met BouwTalent. BouwTalent heeft veel interessante contacten met opdrachtgevers in het werkveld en jouw woonomgeving. Wij vinden het belangrijk om een passende match te maken tussen jou en het leerwerkbedrijf waar je aan de slag gaat. BouwTalent begeleidt jou hierbij en brengt je in contact met potentiële werkgevers. Naast de kennis en vaardigheden die je zelf meebrengt, is het belangrijk dat er ook een persoonlijke klik is. Een goed leerwerkbedrijf maakt je opleiding leuker en interessanter. Bovendien heb je meer kans op een baan als je later gaat solliciteren. Het bedrijfsleven ziet namelijk graag mensen met praktijkervaring! Als BouwTalent een leerwerkbedrijf voor je vindt, krijg je in het eerste jaar een stageovereenkomst. In het tweede jaar ontvang je een leer- én arbeidsovereenkomst. Je bent dus gegarandeerd van inkomen naast je opleiding.

Opleidingsinhoud

Een combinatie van leren en werken, je vindt het bij onze Associate degree Bouwkunde.
Niet meer vier jaar in de studiebanken zitten, maar wel je opgedane kennis op hbo-niveau brengen? Dan is deze Associate degree echt iets voor jou! In deze tweejarige opleiding ben je drie dagen aan het werk bij je leerwerkbedrijf en zit je twee dagen op school. Tijdens de lessen op school werk je aan de theorie. Op je leerwerkplek voer je opdrachten en onderzoeken uit. Daarnaast ben je bezig met de dagelijkse werkzaamheden binnen het (bouw)bedrijf. Hierdoor ontwikkel je een professionele werkhouding en leer je meteen je toekomstige beroep kennen.

Vakken jaar 1 & 2:
 • bouwfysica en installaties
 • BIM (3D-modelleren)
 • projectmanagement
 • bouwmanagement
 • duurzaam bouwen
 • constructieleer en mechanica
 • bouwtechniek en constructies
 • Nederlands
 • wiskunde

Veel vakken gaan door in het 2e jaar. Je krijgt geen Nederlands en wiskunde meer. Hiervoor in de plaats komen:
 • ondernemersplanning en marketing
 • bedrijfsvoering en financieel management
 • afstudeeropdracht (praktijkopdracht)
Vaardigheden
Naast theoretische kennis krijg je vaardigheden onder de knie als samenwerken aan een model op basis van BIM, conceptueel en analytisch denken, het overzien van complexe situaties en rapportagevaardigheden. Ook je communicatieve en sociale vaardigheden komen volop aan bod.

BIM
De opleiding Bouwkunde van Windesheim Flevoland loopt voorop met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BIM (Bouw Informatie Model/Management). Al in de eerste week start je met het maken van 3D-modellen. Je leert gebouwen in 3D documenteren en samenwerken via BIM. De installatiedeskundige kan bijvoorbeeld geen leidingen aanleggen op de plek waar de constructeur balken bedacht had. Door modellen van de architect, de constructeur en de installatiedeskundige via BIM uit te wisselen en op elkaar af te stemmen kun je op een efficiënte manier samenwerken en kunnen bouwfouten vroegtijdig voorkomen worden. Omdat dit in het werkveld steeds meer de nieuwe manier van werken is, leer je dit al tijdens je studie zodat je direct inzetbaar bent bij je leerwerkbedrijf en na je opleiding.

Afstuderen
Het laatste half jaar van je studie doe je een afstudeeropdracht. Dit is een echte opdracht voor jouw leerwerkbedrijf. Je levert een plan, ontwerp of advies op waar jouw leerwerkbedrijf écht iets aan heeft.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.
 • Voltijdse opleiding:

Voor het studiejaar 2017/2018 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.006,-
 • Deeltijd of duale opleiding:

Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2017/2018 tussen de € 1.185,00 en de € 2.006,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Je kunt er voor kiezen door te leren en in te stromen in het derde jaar van opleiding Bouwkunde van Windesheim Flevoland om een hbo-bachelordiploma te halen.

Bijzonderheden

2 vliegen in 1 klap: AD + KOB-diploma
Windesheim Flevoland is gecertificeerd door de Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw (KOB) om bij de AD Bouwkunde ook het vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf uit te reiken. Dat heeft een aantal voordelen:
 • De certificaten en diploma’s van de KOB-opleiding worden uitgegeven door Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, en worden door alle brancheorganisaties erkend.
 • Met dit certificaat kun je als bouwkundige een eigen bedrijf starten of overnemen.
 • Je voldoet met dit certificaat meteen aan de diploma-eis voor deelname aan BouwGarant, het keurmerk van de bouwsector.

Je hoeft geen extra vakken te volgen om het certificaat in handen te krijgen, maar je betaalt wel aanvraagkosten bovenop je collegegeld.

Plaatsen / leslocaties

Almere

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Leerwerkplek
Om deze opleiding te volgen heb je een leerwerkplek nodig. Je kunt deze plek goed zelf regelen of ervoor kiezen de opleiding via Bouwtalent te volgen.

Als je een leerwerkplek via BouwTalent regelt, bieden zij jou:
 • Een gegarandeerde leerwerkplek én inkomen tijdens de 2-jarige AD-opleiding Bouwkunde bij Windesheim Flevoland in Almere
 • Een gegarandeerde baan voor afgestudeerde AD’ers die willen gaan werken
 • Extra begeleiding tijdens je studie
 • Een gratis examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA), waarmee je een diploma haalt waarmee je weet aan welke veiligheidseisen jij en medewerkers waaraan je leidinggeeft moeten voldoen
 • Workshops waarin extra aandacht wordt gegeven aan communicatie- en ondernemersvaardigheden.

Als je na de Associate degree Bouwkunde nog door wilt studeren aan de duale opleiding Bouwkunde van Windesheim Flevoland, biedt BouwTalent jou ook een gegarandeerde leerwerkplek én inkomen en extra begeleiding in alle jaren van de opleiding.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.