Begeleiding: EEGA Groep

Algemeen Voor deelnemers Voor ouders Stel een vraag
terug naar overzicht

Uw kind loopt vast in het onderwijsÖ.?

Het verhaal van Martijn

Martijn doet de opleiding werktuigbouwkunde, niveau 4 op het ROC. De eerste stage ging goed, de tweede komt hij niet door. Al langer was bekend dat Martijn last had van rug- en gewrichtsklachten. Dat was op zich nooit een probleem, hij haalde zijn cijfers.
Het gaat steeds moeizamer. Martijn heeft moeite met het opnemen van nieuwe leerstof en het op een rij krijgen van nieuwe opdrachten. In de klas valt hij niet op, jij is rustig en vraagt weinig. Tijdens de mentor (tutor)uren valt tegelijkertijd op dat Martijn weinig zegt en een heel introverte indruk maakt. In de praktijklessen loopt hij behoorlijk achter. Zijn ouders maken zich zorgen, zij hebben een oververmoeide gestresste zoon thuis, die niet lekker in zijn vel zit en een heel ongelukkige indruk, maakt. De ouders gaan in overleg met de school.
Er wordt besloten dat het beter is voor Martijn om naar niveau 2 over te stappen. Hijzelf ziet dat als een grote stap terug, een blamage in zijn ogen. Aan hem ligt het niet, op school maakte hij lange dagen en daarnaast zat hij tot diep in de nacht nog te leren.

Ook op niveau 2 loopt het niet lekker. Martijn wordt depressief. Zijn eerste stage op niveau 2 heeft hij gehaald, maar door zijn psychische klachten kan hij zijn tweede stage niet afmaken. Deze stage zal dus overgedaan moeten worden, maar dat kan hij op dit moment niet aan. Eigenlijk wil hij helemaal niet meer naar school. Hij slikt anti-depressiva,, heeft concentratie en slaapproblemen en is niet in staat om op sociaal emotioneel gebied goed te functioneren. Martijn dreigt de school te verlaten, de vraag is wat nuÖ


Herkent u dit of heeft u het gevoel dat uw kind op school soms niet begrepen wordt?
Uiteindelijk kent u uw kind het beste en weet u wanneer het niet lekker gaat.
Ook de Europese overheid weet dat een aantal deelnemers van een ROC opleiding soms onnodig de eindstreep niet halen. Vaak blijkt echter dat het met een stukje extra begeleiding, specifiek gericht op de situatie van een kind, wel mogelijk is om het diploma te halen.
Dankzij de Europese Unie is er daarom een samenwerkingsverband ontstaan tussen EEGA Educatie en een aantal ROC's.
Door de samenwerking van het ROC en EEGA wordt er nu optimale aandacht besteed aan uw kind.

Individuele begeleiding

Wanneer uw kind problemen ervaart, die mogelijk of zeker te herleiden zijn tot een ziekte of beperking, dan kunt u, samen met uw kind - via het ROC - contact opnemen met EEGA voor een oriŽnterend gesprek. In dit gesprek wordt - als dat nodig is - een onderzoek gedaan om de juiste begeleiding te kunnen bepalen. Aan de hand van dit onderzoek wordt een begeleidingsplan opgesteld.
Uw kind krijgt, terwijl het gewoon op school blijft, extra individuele begeleiding.
en Martijn?
Via het ROC wordt Martijn doorverwezen naar EEGA, waar hij deel kan nemen aan het Regular Plus project Martijn wordt tijdelijk uit de opleiding genomen om tot rust te komen en structuur en perspectief aan te brengen in zijn functioneren op school Hij is vastgelopen en de lichamelijke klachten worden volledig overheerst door zijn psychische klachten. Naast de bestaande klachten wordt geconstateerd dat het niet vertellen over zijn ervaringen en het zichzelf opsluiten in zijn eigen belevingswereld, maken dat hij verkeerd begrepen wordt en dus verkeerd beoordeeld wordt. Er wordt hem duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan en er wordt een PPP opgesteld. Een begeleider van EEGA werkt met hem aan de manier waarop hij met andere mensen omgaat. Hierdoor worden de communicatie problemen die Martijn had, sterk verbeterd.
Het resultaat is dat Martijn alsnog zijn stage doet en uiteindelijk zijn zo felbegeerde papiertje toch haalt, waardoor hij gemakkelijker kan instromen in de arbeidsmarkt.