Hulp op deze site

Wat is de uiterste aanmelddatum voor het hoger onderwijs (HBO)

De aanmelddatum van 1 mei geldt dit jaar voor het eerst. Deze datum vloeit voort uit een wetswijziging die bedoeld is om meer tijd te creŽren voor een afgewogen studiekeuze. Tot afgelopen jaar was die datum 1 september. De vervroegde aanmelddatum moet de ruimte geven voor bijvoorbeeld studiekeuzegesprekken of proefstuderen. Op basis daarvan kan een student zijn of haar idee over een bepaalde studie checken waardoor de uiteindelijke keuze voor een bepaalde studie meer afgewogen kan worden gemaakt. De kans dat daarmee de juiste student op de juiste plek komt wordt groter. En omgekeerd: de kans op uitval in met name het eerste jaar wordt kleiner.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rappo…