ROC Ter AA

ROC Ter AA is hét regionaal opleidingencentrum voor Helmond e.o. waar je als jongere of volwassene actief en zelfstandig kennis en vaardigheden leert die je nodig hebt in je beroep en in de maatschappij.

Beroepsonderwijs én (volwassenen)educatie

ROC Ter AA verzorgt mbo-beroepsopleidingen op vier niveaus, over de volle breedte van de arbeidsmarkt. Kenmerk van ons beroepsonderwijs is de combinatie van leren en werken. Dat kan in volledig dagonderwijs met praktijkstages (BOL) óf door werkend leren (BBL).

Naast beroepsonderwijs biedt ROC Ter AA een breed pakket opleidingen en cursussen voor volwassenen. Onder meer om sociale redzaamheid te vergroten, om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, om laaggeletterdheid tegen te gaan, om een tweede kans te geven op een diploma van het voortgezet onderwijs (vmbo-t, havo en vwo) en om inburgering mogelijk te maken.

Samenwerking

ROC Ter AA is een gemeenschap van 5000 studenten en cursisten en ruim 400 medewerkers. Daarmee hebben wij een omvangrijke functie in en voor de regio. Voor studenten, cursisten en medewerkers, maar ook voor gemeenten, voor regionale bedrijven en instellingen én voor instanties op het gebied van arbeidsbemiddeling en reïntegratie. Samenwerking met deze belanghebbenden is een belangrijk middel om onze inbedding in de regio te realiseren en te waarborgen. ROC Ter AA verzorgt opleidingen en cursussen in Helmond en vrijwel alle regiogemeenten.


Adresgegevens

ROC Ter AA geeft o.a. opleidingen in:
  • Mierlo
  • Helmond
  • Deurne

Om contact op te nemen met deze instelling kan je gebruik maken van onze webdecaan voor 'ROC Ter AA' of maak gebruik van onderstaande gegevens: