STL

Werkgelegenheid in deze sector

De werkgelegenheid in deze branche is op dit moment goed tot zeer goed te noemen. Met name in de scheepvaart (binnenvaart) is een groot gebrek aan goed geschoolde mensen. Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de verschillende beroepen en functies die ook afhankelijk zijn van het niveau van je opleiding. We kunnen dan ook niet echt voorspellen of jij er werk in zult vinden, omdat er veel dingen zijn die we nu niet weten. Bij het onderzoeken van de kansen op een baan spelen allerlei factoren een rol, zoals de ontwikkelingen in de regio of plaats waar je werk zoekt, de technische ontwikkelingen, de gebeurtenissen in de wereldeconomie, het verdwijnen of juist ontstaan van banen, het aantal oudere werknemers dat binnen een aantal jaren met pensioen kan gaan en het aantal jonge werknemers dat voorlopig nog plaatsen bezet zal houden.
Een aardige graadmeter is altijd het aantal vacatures dat je ziet in de krant of de vraag van uitzendbureaus. Maar houd er rekening mee dat je altijd een of meer jaren over de opleiding zult doen en als je een dagopleiding (BOL) volgt, duurt het dus even voor jij op de arbeidsmarkt staat. Kies daarom zorgvuldig - let op je kansen op een baan, maar kijk ook heel goed of dit het werk is dat jij later wilt doen.

Stage- en leerplaatsen in deze sector

Stage- en leerplaatsen moeten voldoen aanbepaalde eisen. Het landelijk orgaan beoordeelt of bedrijven daaraan voldoen. Stageplaatsen die de school aanbiedt, moeten daar ook aan voldoen. Als je een leerplaats zoekt, kun je kijken bij de leerplaatsenbank van het landelijk orgaan (in dit geval VTenL) welke bedrijven erkend zijn en soms ook waar vacatures zijn. Als je een baan vindt en je wilt een BBL-opleiding volgen, kun je kijken of het een goedgekeurd leerbedrijf is. Is het dat nog niet, dan kan het zich melden bij het Landelijk Orgaan. Daar hoort het bedrijf dan wat het moet doen om een leerbedrijf te worden. Voor een aantal opleidingen (o.a. de vrachtwagenchauffeur) kan de Vakopleiding zorgen voor werk. Daarvoor heeft men een stichting die als werkgever optreedt. Je kunt daardoor de praktijk bij verschillende werkgevers uitvoeren, zodat je een goede allround opleiding krijgt.
Een goedgekeurd leerbedrijf heeft bijvoorbeeld een praktijkleider of leermeester, die ervoor zorgt dat je voldoende hulp en tijd krijgt om je praktijkopdrachten uit te voeren.