GOC

De Grafimediabranche is een branche waar alles draait om nieuwe en traditionele media, om ontwerp en productie, om nieuwe technologie en innovaties. Het GOC geeft een overzicht van de vele mogelijkheden binnen deze boeiende branche.

Wat zijn de kerntaken van het GOC?

Het GOC houdt zich bezig met Onderwijs, Arbeidsmarkt en Training & Advies. De onderwijsactiviteiten richten zich op het totale educatieve traject, waarbij een continue verbetering en versterking van het onderwijs wordt nagestreefd. In samenwerking met de onderwijsinstellingen spant het kenniscentrum zich in om te zorgen voor een optimale aansluiting op de beroepspraktijk.

Op het gebied van de arbeidsmarkt biedt het GOC een breed pakket instrumenten voor goed personeelsbeleid. Dat zijn onder andere diensten, gericht op het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het anticiperen op veranderingen en het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt.

Onder de noemer Training & Advies levert het kenniscentrum (maatwerk)trainingen, waarbij steeds meer vormen van leren in de praktijk worden gebracht. Het gaat om zowel technische, als op de bedrijfsvoering gerichte trainingen, met altijd praktisch toepasbare kennis en kunde als resultaat.

Adresgegevens

Om contact op te nemen met dit kenniscentrum kan je gebruik maken van het e-mail formulier voor 'GOC' of maak gebruik van onderstaande gegevens: