ThiemeMeulenhoff en Het Oranje Kruis bezegelen jarenlange samenwerking

02 juli 2012

Persbericht van ThiemeMeulenhoff

De jarenlange samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en Het Oranje Kruis is bezegeld met een speciale uitgave van de 26e druk van het Oranje Kruisboekje. Vanaf vandaag zijn de richtlijnen voor Eerste Hulpverlening ook toegankelijk voor visueel gehandicapten en dyslectici. Stichting Dedicon, specialist in het toegankelijk maken van informatie voor deze groep mensen, presenteerde een eerste exemplaar van de gesproken versie tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amersfoort.

De samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en Het Oranje Kruis begon eind jaren '70. Sindsdien maken zij met Het Oranje Boekje informatie over Eerste Hulp toegankelijk. Voor iedereen. Zo worden zoveel mogelijk gezondheidsrisico's voorkomen. Boi Jongejan, arts en directeur van Het Oranje Kruis: "De missie van Het Oranje Kruis is de verspreiding van kennis en kunde van Eerste Hulpverlening. Al onze activiteiten zijn erop gericht ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van Eerste Hulp en zodanig geinformeerd en opgeleid zijn dat men adequaat Eerste Hulp kan verlenen. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om zoveel mogelijk mensen met deze boodschap te bereiken. Met de gesproken versie bereiken we ook een groep mensen die een belangrijke rol kunnen spelen bij de Eerste Hulpverlening."

Toegankelijkheid van informatie voor iedereen

Sinds jaar en dag vindt het Oranje Kruis in ThiemeMeulenhoff een partner die meedenkt op conceptueel en didactisch gebied en ruimschoots ervaring heeft in het bereiken van zoveel mogelijk mensen. "Als educatieve mediaspecialist willen wij het beste uit elke leerling halen. Wij onderkennen dat iedere leerling anders is en vanuit een eigen startpunt vertrekt. Door hierop in te spelen en tegemoet te komen aan verschillen, worden individuele talenten optimaal ontwikkeld. Met deze speciale uitgave van Het Oranje Boekje wordt belangrijke informatie over Eerste Hulpverlening ook toegankelijk voor visueel gehandicapten. Wij zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van deze groep mensen en, in samenwerking met partijen als het Oranje Kruis, nieuwe concepten te kunnen ontwikkelen die tegemoetkomen aan de verschillen van mensen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuele talenten." Aldus Michiel Colenbrander, directeur-uitgever bij ThiemeMeulenhoff.

Om de toegankelijkheid van boeken, zoals het Oranje Kruis Boekje, verder te vergroten is samenwerking met Stichting Dedicon gezocht. Katinka de Vos van Stichting Dedicon: "Wij zijn verheugd dat ThiemeMeulenhoff en Het Oranje Kruis een beroep hebben gedaan op onze expertise over deze specifieke doelgroep. Het toegankelijk maken van informatie is een doel dat alle drie de partijen nastreven. Wij richten ons daarbij specifiek op het mogelijk maken van lezen en leren voor visueel gehandicapten. Hiervoor zijn wij constant bezig met onderzoek naar de behoeften van deze groep mensen en de ontwikkeling van producten die hier op inspelen. De gesproken versie van Het Oranje Kruis Boekje is hier een mooi voorbeeld van. "

Alle drie de partijen zijn zeer verheugd met de coproductie en hopen op een mooie voortzetting van de samenwerking.