Coöperatie van scholen helpt elkaar met ICT-zaken

7 December 2017 18:45


Delen
07 december 2017
Veel scholen hebben beperkte expertise in huis om een gedegen keuze te maken over de inkoop van ict-voorzieningen zoals een veilige en snelle internetaansluiting, bescherming van (persoons)gegevens en wifi. Hiervoor richten 24 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in december 2017 een coöperatie op. Daarin bundelen zij hun krachten om goede ict-voorzieningen beschikbaar te maken voor scholen.
Aanbod voor scholen

Als de coŲperatie in januari 2018 officieel van start gaat, richt het zich op een breed aanbod van ict-producten en -diensten. Het eerste aanbod omvat de verbinding met internet (connectiviteit), wifi en informatiebeveiligingsdiensten. Ook onderzoekt de coŲperatie of op korte termijn een collectieve ondersteuning kan komen om scholen te helpen maatregelen te nemen om te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), bijvoorbeeld door collectieve inkoop van de Functionaris Gegevensbescherming. Samenwerking op het gebied van digitaal leermateriaal, cloudtoepassingen, software en devices wordt verkend.

Leden krijgen een basispakket van generieke diensten zoals kennis over inkoop en ict, advies en benchmarkinformatie. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de school. Tot 1000 leerlingen betaalt een school 1000,- per jaar, bij meer dan 1000 leerlingen is de jaarlijkse prijs 2800,-.

Wat levert de coŲperatie concreet op?
Kennisvoordeel: Kennis wordt gebundeld en onafhankelijk beschikbaar gemaakt waardoor scholen betere afwegingen kunnen maken op basis van een beter passend aanbod. Hiervoor hoeven scholen minder specialistische expertise in te huren.
Procesvoordeel: Een gezamenlijk inkoopproces wordt beter en goedkoper door bundeling. Het lidmaatschap geeft toegang tot standaard contracten, daarnaast hoeven scholen niet zelf meer aan te besteden.
Schaalvoordeel: Op een plek kennis organiseren is efficiŽnter en goedkoper. Bundeling levert grotere vraagmacht op en maakt het mogelijk de balans tussen vraag en aanbod te verbeteren.

Organisatie van de coŲperatie

Het uitgangspunt van de coŲperatie is 'Voor en door schoolbesturen'. Het bestuur wordt gevormd door 5 schoolbestuurders. Een ledenraad is het hoogste orgaan.

Bekijk de coŲperatiepresentatie van schoolbestuurder Huub van Blijswijk van Stichting Boor zoals gegeven op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad op 30 november 2017 in Vianen.

Meer informatie over de coŲperatie is te lezen op ictcooperatie.nl. Scholen kunnen ook contact opnemen via [stuur een e-mail].