Nieuwe training: CISO in de publieke sector

06 februari 2018
CISO in de publieke sector
Alle noodzakelijke kennis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging als Chief Information Security Officer (CISO) te kunnen functioneren in een publieke organisatie

In deze 4-daagse topopleiding CISO in de publieke sector wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. De opleiding is gericht op het succesvol invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek en organisatie en houding en gedrag. Als uitgangspunt voor uw informatiebeveiligingsbeleid wordt uitgegaan van de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) - voor zover deze van kracht is - als vervanging van bestaande baselines, zoals BIR, BIG, BIWA en de algemeen geldende en relevante wet- en regelgeving, standaarden en verordeningen.

Na afloop van deze 4-daagse topopleiding heeft u:
  • alle noodzakelijke kennis in huis om op het hoogste managementniveau van informatiebeveiliging te kunnen functioneren
  • de benodigde kennis opgedaan om gefundeerde beslissingen over de informatiebeveiliging van uw organisatie te kunnen nemen
  • alle benodigde high-level technische kennis om met informatiebeveiligingsspecialisten te kunnen communiceren
  • de kennis om een strategische en financiŽle planning voor informatiebeveiliging te kunnen maken.

Al met al een complete opleiding om op strategisch en tactisch niveau informatiebeveiliging op een procesmatige wijze in te bedden in uw eigen organisatie.

Kijk voor meer informatie op de cursuspagina van de opleiding CISO in de publieke sector