Bindend studieadvies ook in mbo ter discussie

31 oktober 2018
Het bindend studieadvies in het mbo, ingevoerd in 2017, staat al weer ter discussie. Volgens Paul van Meenen (D66) misbruiken scholen het advies om minder kansrijke studenten te weren.

Van Meenen kwam met zijn kritiek op het bindend studieadvies tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Hij haakte aan bij de kritische opmerkingen van minister Van Engelshoven eerder dit jaar over het bindend studieadvies in het hoger onderwijs. Volgens Van Meenen is het studieadvies ook in het mbo een verkapt selectie-instrument: ‘Alle studenten die wat extra ondersteuning behoeven of wat langer tijd nodig hebben, worden van de opleiding gestuurd. Ik ken genoeg verhalen van succesvolle studenten die op één vak na van de opleiding af moeten. Gemist potentieel, als je het mij vraagt.’

Wegstuurmiddel
Het bindend studieadvies is pas zeer recent (in 2017) in het mbo ingevoerd. Vanuit de Tweede Kamer is er steeds veel kritiek geweest, onder andere van partijen als D66, GroenLinks en de SP. Van Meenen noemde het bindend studieadvies indertijd al een ‘wegstuurmiddel’. Nu doet de D66-woordvoerder een poging het advies af te schaffen. Minister Van Engelshoven zal donderdag bij de voortzetting van het debat een reactie geven op het voorstel van haar partijgenoot.

Titel
Tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting deed Zihni Zihni Özdil (GroenLinks) zijn eerder gelanceerde voorstel om ook voor afgestudeerden in het mbo een titel in te voeren. Vanuit de andere fracties kreeg hij vooralsnog weinig steun. Harry van der Molen (CDA) gelooft niet dat mbo’ers zitten te wachten op een titel. Ook Eppo Bruins (ChristenUnie) is niet enthousiast. Hij citeerde een mbo-student: ‘Wij hebben geen titel nodig, want wij kunnen echt iets.’

Lerarenregister
Tijdens het debat herhaalde Roelof Bisschop (SGP) nogmaals zijn kritiek op het lerarenregister. Volgens Bisschop is het project mislukt en kan de minister er beter helemaal mee ophouden. Het is raar dat scholen nu formeel toch gegevens moeten aanleveren over hun docenten. Hij kondigde aan binnenkort met een initiatiefwet te komen om de bepalingen over het lerarenregister uit de wet te halen.

Op donderdag 1 november wordt het debat over de Onderwijsbegroting vanaf 10.35 uur voortgezet. De ministers zullen dan in eerste instantie reageren op de inbreng van de Kamerleden.