Docenten blij dat rekenen gaat meetellen

30 november 2018
De zorgpunten van de rekendocenten hebben met name betrekking op de praktische uitvoering van de voorstellen. Zo willen de docenten graag ondersteund worden bij het gezamenlijk ontwikkelen van goede rekentoetsen. Ook is er grote behoefte aan professionalisering van de rekendocent. Op dit moment bestaat er geen tweedegraads lerarenopleiding rekenen mbo.

Platform
De rekendocenten zijn blij met het voorstel van de MBO Raad om een platform voor examinering op te zetten. Zo’n platform kan werken aan een toetsenbank en kan toezicht houden op de kwaliteit van de examens. De docenten willen hierbij zelf graag in de lead zijn.

Lees hier de reactie van het Platform Rekendocenten