Slob wil snel Kamerdebat over rekenonderwijs

03 januari 2019
Minister Slob roept de Tweede Kamer op snel het debat te voeren over de toekomst van het rekenonderwijs. Scholen moeten voldoende tijd hebben om de wijzigingen in het nieuwe schooljaar door te voeren.

Als het aan de minister had gelegen was die duidelijkheid er al voor het Kerstreces gekomen. Een voor woensdag 12 december gepland debat over het rekenbeleid werd echter op het laatste moment uitgesteld. De vier coalitiepartijen wilden namelijk eerst een reactie van de minister op een brief van de vereniging van wiskundeleraren.

Tussenoplossing
Al op 21 december heeft Slob de gevraagde reactie aan de Kamer gestuurd. Volgens deze reactie is de grote wens van de wiskundeleraren – integratie van rekenen en wiskunde – straks grotendeels mogelijk. Scholen krijgen immers in de door Slob voorgestelde tussenoplossing de vrijheid om zelf het onderwijs en het examen vorm te geven. Dit in afwachting van een integrale curriculumherziening, die de komende jaren plaats gaat vinden.

Haast
Het debat over het rekenonderwijs zal op z’n vroegst eind januari plaatsvinden. In zijn brief wijst minister Slob erop dat haast is geboden: ‘Maatregelen die van invloed zijn op het schooljaar 2019-2020 moeten nog dit schooljaar kunnen worden voorbereid.’ Ook vanuit de rekendocenten in het mbo is meermalen aangedrongen op snelle besluitvorming.

Lees hier de reactie van minister Slob op de brief van de vereniging van wiskundeleraren