Van Engelshoven trekt stekker uit vraagfinanciering hbo

30 april 2019
Minister Van Engelshoven wil het experiment vraagfinanciering in het hbo stopzetten. Wat dit voor het mbo betekent is onduidelijk.

In het hbo kunnen sinds 2016 sommige deeltijdstudenten zelf bepalen waar zij hun opleiding willen volgen. Zij zetten hiervoor vouchers in, die gefinancierd worden door de overheid en werkgevers. De studenten kunnen zelf kiezen of zij de opleiding volgen bij een bekostigde of een particuliere opleiding. Het experiment was een grote wens van met name de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Aan het experiment hebben de afgelopen drie jaar zeventien instellingen meegedaan: negen bekostigde en acht niet-bekostigde scholen. In de periode 2016-2018 hebben bijna 4.000 studenten vouchers ingezet. Bijna 90 procent van deze studenten volgde een opleiding bij een private opleider. Uit een tussenevaluatie van ResearchNed blijkt dat private opleiders en studenten tevreden zijn over de regeling.

De bekostigde hogescholen zijn niet tevreden over de regeling. Per saldo zijn ze financieel slechter af. Uit onderzoek van ResearchNed blijkt bovendien dat de tekortopleidingen die men wilde stimuleren niet sterker zijn gegroeid dan andere opleidingen. Minister Van Engelshoven kiest er daarom voor het experiment niet te verlengen. Volgens de minister levert het experiment te weinig inzichten op over het werken met vouchers. In 2021 volgt nog een eindevaluatie van het experiment.

Wat het besluit van de minister voor het mbo betekent is niet duidelijk. In het regeerakkoord is indertijd afgesproken dat er ook in het mbo experimenten komen met vraagfinanciering.