Horizon College moet stoppen met DTP-opleidingen

26 maart 2019
Wegens een gebrek aan arbeidsmarktperspectief moet het Horizon College (Heerhugowaard) stoppen met het aanbieden van DTP-opleidingen. Volgens de rechtbank Noord-Holland is het besluit dat minister Van Engelshoven vorig jaar nam terecht.

Op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid heeft minister Van Engelshoven najaar 2018 besloten dat het Horizon College de opleidingen ‘Medewerker DTP’ en ‘Allround DTP’er’ vanaf augustus 2020 niet meer mag aanbieden. De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van voldoende arbeidsmarktperspectief. Omdat het Mediacollege Amsterdam ook al dit soort opleidingen aanbiedt is het starten van een extra opleiding in Noord-Holland niet doelmatig.

Tegen dit besluit van de minister is het Horizon College eerder dit jaar in beroep gegaan. In de uitspraak wijst de rechtbank Noord-Holland het bezwaar van het Horizon College echter op alle punten af. De rechtbank bevestigt de redenatie van de Commissie Macrodoelmatigheid: het arbeidsmarktperspectief van DTP-opleidingen is niet goed. Er is dan ook geen ruimte voor extra opleidingen.

Belangrijk is dat het Horizon College in onvoldoende mate afstemming heeft gezocht met het Mediacollege. Er is wel overleg geweest, maar dit heeft niet geleid tot overeenstemming. Zelfregulering is daarom volgens de rechtbank inmiddels een gepasseerd station. Binnen de escalatieladder is de ingreep van de minister passend. Ook het argument dat de mbo-sector inmiddels werkt aan een nieuwe methode om gezamenlijk invulling te geven aan de zorgplicht arbeidsmarktperspectief, wordt door de rechtbank niet overgenomen. Het gaat hier immers om voornemens die nog niet concreet zijn.

Door de uitspraak van de rechtbank blijft het besluit van minister Van Engelshoven van kracht. Vanaf het schooljaar 2020/2021 mag het Horizon College geen DTP-opleidingen meer aanbieden. Het Horizon College moet met het Mediacollege afspraken maken over de afronding van de opleiding van de huidige DTP-studenten. Het Horizon College kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Noord-Holland