Vierde editie Beste Rekenidee mbo gestart

25 maart 2019
Ook dit schooljaar organiseren het Platform Rekendocenten en het practoraat Rekenen de wedstrijd voor ‘Het Beste Rekenidee’ georganiseerd. Het is alweer de vierde editie van deze wedstrijd die als doel heeft het rekenonderwijs in het mbo positief op de kaart zetten.

Bij de wedstrijd kunnen rekendocenten tot en met 13 mei 2019 hun ideeën voor rekenonderwijs insturen. Inzendingen worden onder andere beoordeeld op originaliteit en uitvoerbaarheid. Ook wordt gekeken of het idee motiverend en inspirerend is en of het idee opschaalbaar is. Ten slotte is het een meerwaarde als het idee beroepsgericht is.

De jury bestaat dit jaar uit Mirjam Bos (practoraat Rekenen), Johan van den Akker (practoraat Rekenen), Dirk Megens, (rekendocent ROC Nijmegen, winnaar Beste Rekenidee 2018 en Leraar van het Jaar) en Dimitri Verzijl (rekendocent Albeda, winnaar Beste Rekenidee 2018). Zij kiezen uiteindelijk drie winnaars die als prijs een toegangsticket voor de 26e internationale rekenconferentie van 7 tot en met 10 juli 2019 in Lund (Zweden) ontvangen.

Heb jij een goed voorbeeld van een motiverende rekenactiviteit of loop jij al langer rond met een idee om rekenen beroepsgerichter en motiverender te maken? Doe dan mee! Dat kan door je idee in te sturen naar besterekenideembo@bvmbo.nl.