Uitwisselingsprogramma bereikt 10 miljoen deelnemers

19 juni 2019
Op uitwisseling naar Barcelona, stage lopen in Riga, bijscholing
volgen in Krakow; steeds meer leerlingen, studenten en docenten doen
buitenlandervaring op met Erasmus+, het Europese
subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma
verwelkomde onlangs de tienmiljoenste deelnemer.


Bij
de start van het Erasmusprogramma in 1987 gingen ruim 3.000 studenten uit de EU
op uitwisseling. 169 Nederlandse studenten kregen dat jaar een beurs om in een
andere lidstaat te studeren of stage te lopen. Inmiddels is het programma
uitgegroeid tot een platform voor Europese en internationale samenwerking voor
het hele onderwijs. Jaarlijks maken zo’n 900.000 deelnemers uit 33 landen
gebruik van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan.

Nederlandse deelnemers

In Nederland maakten tot nu toe in totaal zo’n 320.000 Nederlandse deelnemers al gebruik van Erasmus+. Momenteel gaan jaarlijks ruim 30.000 Nederlandse leerlingen, studenten en docenten uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en volwasseneneducatie naar een ander EU-land voor uitwisselingen en projecten. Zo ging vorig jaar mbo-student Manon Witjes (Graafschap college, opleiding Travel Hospitality Management) naar Mallorca om in een hotel stage te lopen. ‘Niet zomaar een stage, maar een ervaring die ik mijn hele leven niet meer zal vergeten’, vertelt ze op erasmusplus.nl. ‘Ik heb niet alleen veel geleerd van de receptiewerkzaamheden, maar ook mijn talen zijn verbeterd. Ook heeft het mij zelf als persoon veranderd. Na al die maanden voor jezelf te zorgen, maakt dat je een stuk onafhankelijker . Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat als je iets graag wil, je nooit moet opgeven. In het begin was het wennen, maar omdat ik nooit heb opgegeven kan ik nu zeggen dat het mij is gelukt, en dat ik het zeker niet had willen missen.’ Voor haar ervaringsverhaal, dat je kunt lezen op de site van Erasmus+ ontving ze de Mobility Award, een prijs die sinds 2009 wordt uitgereikt om het belang van buitenlandervaring te onderstrepen.

Verbeterpunten

‘Het
programma Erasmus+ draagt aantoonbaar bij aan de ontwikkeling van vaardigheden
en competenties van individuele deelnemers én aan kwaliteitsverhoging bij
deelnemende organisaties’, zegt Lem van Eupen, directeur van het Nationaal
Agentschap Erasmus+. ‘Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten: nog lang niet
iedereen voor wie Erasmus+ bedoeld is weet de weg te vinden naar het programma.
Dat is onze opdracht voor de komende jaren: de mensen en organisaties bereiken
die nu nog niet deelnemen aan het programma, maar er wel heel veel profijt van
zouden kunnen hebben’.

Verdubbeling budget

En
daar houden de ambities niet op. Vorig jaar maakte de Europese Commissie bekend
het budget voor Erasmus+ te willen verdubbelen. Het Europese Parlement wil zelfs een
verdrievoudiging. Het huidige programma loopt
tot 2021. Uit een tussentijdse evaluatie van de impact van het programma, bleek al
dat er veel meer geld nodig is. Want de vraag naar beurzen en subsidies is veel
groter dan het huidige budget van 14,7 miljard euro voor 7 jaar. Met een
verdubbeling van het budget hoopt de Commissie nog eens 12 miljoen Europeanen
extra te bereiken en daarmee de economische en maatschappelijke ontwikkeling
van Europa verder te versterken.

Over Erasmus+

Het programma Erasmus+ richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Europa, en deels ook daarbuiten, een deel van hun studie te volgen, stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa.