Schoolleiders gezocht voor klankbordgroep nieuwe leerweg

30 juli 2019
De aansluiting van vmbo op mbo is al jaren een zorgenkind binnen het beroepsonderwijs. Daar biedt de ‘nieuwe leerweg’ mogelijk een oplossing voor: een samengaan van de huidige gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Deze nieuwe leerweg bevat een verplichte praktijkcomponent. De verwachting is dat dit een betere voorbereiding op een vervolgopleiding op mbo (of havo) oplevert.

De nieuwe leerweg is onderdeel van het Programma ‘Sterk Beroepsonderwijs’. Dat is een samenwerking van het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad. ‘Sterk Beroepsonderwijs’ vraagt schoolleiders uit vmbo, mbo en havo om op persoonlijke titel structureel mee te denken over een verdere invulling van deze leerweg. Zoals inhoud geven aan de verdere uitwerking van de praktijkcomponent. En zoeken naar de beste manier om de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samen te voegen.

Voor geïnteresseerde schoolleiders vindt op 18 september een informatiebijeenkomst plaats in Utrecht. Daar kunnen zij vragen stellen over wat de klankbordgroep precies inhoudt. Wel interesse, maar lukt het niet om naar Utrecht te komen? Geen probleem. Op de website www.sterkberoepsonderwijs.nl is een liveregistratie van de bijeenkomst te zien. Deze video blijft ook na afloop beschikbaar.

Bijeenkomst vormgeving nieuwe leerweg

15.00 – 16.30 uur

Hogeschool Utrecht, locatie Domstad

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link