Onderwijsboot vaart mee tijdens de Canal Parade

02 augustus 2019
Op zaterdag 3 augustus neemt ook een boot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deel aan de Canal Parade in Amsterdam. Op deze manier wil minister Ingrid van Engelshoven, die als gastvrouw ook zelf op de boot stapt, vieren én benadrukken dat iedereen op school zichzelf mag zijn.

Afgelopen januari maakte de minister het voornemen om mee te varen bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van belangenorganisatie COC. “In tijden waarin duidelijk wordt dat de lhbti-emancipatie nog lang niet af is, is het belangrijk om je stem te laten horen. Daarom wil ik graag meevaren”, aldus Van Engelshoven een half jaar geleden. Aan de oproep om mee te doen, werd door tientallen leerlingen, studenten en docenten gehoor gegeven. Zij willen het belang van veiligheid uitdragen en de diversiteit op scholen vieren.

Het thema van de boot, ‘Veiligheid in de klas’, is nog geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor lhbti-leerlingen en -studenten. Uit de LHBT Monitor 2018 van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt bijvoorbeeld dat transgender jongeren tweemaal zo vaak worden gepest als leeftijdsgenoten: 20 procent ten opzichte van 10 procent. Daarnaast vindt een op de vijf leerlingen de school niet veilig genoeg om uit de kast te komen. Andere cijfers: slechts 95 procent van de homoseksuele jongens voelt zich veilig op school (voor andere jongens is dat 99 procent). Bij lesbische meisjes is dat met 86 procent nog zelfs flink minder (ten opzichte van 97 procent bij andere meisjes).

In vergelijking met voorgaande meetmomenten is er wel een verbetering zichtbaar, constateert Van Engelshoven: “Samen vieren we dat het steeds beter lukt om jezelf te kunnen zijn op school. Maar ik wil dat iedereen zich veilig in de klas kan voelen. Wie je ook bent en van wie je ook houdt. Met onze eigen onderwijsboot tijdens de Canal Parade vieren we de diversiteit in het onderwijs. En we onderstrepen het belang van een veilige klas voor iedereen.”

Voor bezoekers van de Canal Parade is de Onderwijsboot gemakkelijk te herkennen aan het schoolbord, de lessenaars op het dek en de in schooluniformen gehulde deelnemers.

De LHBT Monitor 2018 is hier te downloaden