‘School en bedrijf samen verantwoordelijk voor onderwijs’

06 maart 2020
Het boek ‘Ultiem Beroepsonderwijs’ is één groot pleidooi voor beroepsopleidingen die verzorgd worden door school en bedrijf samen. ‘Alleen als we samen eigenaar zijn, kan onderwijs actueel en aantrekkelijk zijn’.

In het boek ‘Ultiem Beroepsonderwijs’ houdt auteur Jennifer Wessels Boer een pleidooi voor een radicale vernieuwing van het beroepsonderwijs. De centrale gedachte van het boek is dat voor succesvol beroepsonderwijs nauwe samenwerking met bedrijven cruciaal is. Volgens Wessels Boer kan onderwijs het beste zoveel mogelijk binnen bedrijven (of instellingen) zelf plaatsvinden. Haar missie: in 2025 wordt 50% van het beroepsonderwijs met of door bedrijven aangeboden.

Volgens Wessels Boer is het op school nabootsen van een bedrijfssituatie niet meer voldoende. Praktijkruimtes zijn volgens haar weggegooid geld. Door de snelle ontwikkelingen in bijna alle beroepen is het niet meer haalbaar om een praktijksituatie op school na te bootsen. Ook werkbezoeken volstaan volgens Wessels Boer niet. In haar ideaalbeeld wordt het onderwijs zoveel mogelijk binnen de bedrijven zelf aangeboden. Een onderwijsteam bestaat in haar visie naast reguliere docenten uit ‘experts’: parttime docenten die als ondernemer of werknemer volop in de beroepspraktijk staan. Door de nauwe samenwerking met bedrijven blijven opleidingen vanzelf actueel, wordt het onderwijs aantrekkelijk voor studenten en is er een optimale aansluiting met de beroepspraktijk.

‘Ultiem beroepsonderwijs’ is zeker geen theoretisch boek. De auteur gebruikt haar jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs om haar ideale onderwijs met tal van praktische tips te beschrijven. Het boek, bedoeld voor docenten, teamleiders en andere medewerkers van mbo-scholen, staat vol met praktijkvoorbeelden, handreikingen en nuttige tips. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe vind je flexibel inzetbare experts? Hoe kom je tot een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijf? Welke financiële vergoedingen zijn reëel? Het boek leest prettig en is nuttig voor iedereen die het mbo-onderwijs wil vernieuwen.

Jennifer Wessels Boer, Ultiem Beroepsonderwijs, is in februari 2020 in eigen beheer uitgegeven, telt 165 pagina’s en is voor € 23,95 te bestellen via managementboek.nl