Examinering in coronatijd vaak complexe operatie

06 mei 2020
Voor het reguliere onderwijs zijn de mbo-scholen voorlopig nog gesloten. Afsluitende examens vinden soms wel op locatie plaats.

Scholen geven in deze coronatijd prioriteit aan de examinering van studenten die voor hun afsluitende examen staan. Om deze examinering te laten plaatsvinden, moeten docenten creatief zijn. De Volkskrant publiceerde een artikel over de examinering aan het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam. Studenten studeren hier normaal gesproken af op een ‘meesterstuk’, waar zij soms maanden aan werken. Maar door de coronacrisis is dit werk stilgevallen. Als alternatief moeten studenten nu in één dag een afsluitende opdracht maken. Deze vorm van examinering wordt ook gebruikt bij deeltijdstudenten in de beroepsbegeleidende leerweg. Niet alle studenten zijn blij met dit vervangende examen. Teamleider Barbara Overeem zegt in de Volkskrant: ‘Veel studenten protesteerden, omdat het plan was iedereen het vervangende examen te laten doen. Hoe konden we dat doen, zeiden sommigen. Hun meesterstuk was bijna af!’

Volgens Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, is de alternatieve examinering voor scholen vaak ‘een complexe logistieke operatie’. Niet alle schoolgebouwen zijn geschikt om voortdurend anderhalve meter afstand te behouden: ‘Meestal lukt het, al is het op de ene plek makkelijker dan op de andere plek. Het hangt van veel zaken af. De breedte van de gangen, of er aparte in- en uitgangen zijn, de beschikbaarheid van voldoende personeel.’

Het ministerie van Onderwijs heeft samen met de MBO Raad een handreiking ontwikkeld voor examinering ten tijde van de coronacrisis. Van groot belang is dat de examinering zo zorgvuldig en betrouwbaar mogelijk plaatsvindt. Het reguliere examenplan kan doorgaans niet gevolgd worden. De uitdaging is dan om alternatieve vormen te vinden, waarmee vastgesteld kan worden of de student aan de reguliere kwalificatie-eisen voldoet. De examencommissie houdt toezicht op de examens.

Voor vragen over examinering: mail naar corona@mboraad.nl