Eerste vier regionale opleidingen vastgesteld

11 mei 2020
De eerste regionale opleidingen zijn goedgekeurd. Vanaf volgend schooljaar kunnen enkele scholen starten met deze experimentele opleidingen.

In het experiment regionale opleidingen krijgen scholen de kans om samen met bedrijven of instellingen een eigen inkleuring aan mbo-opleidingen te geven. Op die manier kan de opleiding meer toegespitst worden op de wensen van de in de regio aanwezige werkgevers. Voor het experiment zijn in eerste instantie tien opleidingen geselecteerd. Scholen kunnen regionale varianten op deze opleidingen ontwikkelen.

Inmiddels zijn vier regionale opleidingen goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Het gaat om de opleidingen ‘Eerste monteur duurzame installaties’ (gebaseerd op de reguliere opleiding Eerste monteur woning), ‘Content creator’ (gebaseerd op Mediaredactie medewerker), ‘Maatschappelijke Verzorgende-IG plus’ (gebaseerd op Verzorgende IG) en ‘Maatschappelijke Zorgprofessional plus’ (gebaseerd op Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg). De opleidingen zijn allemaal ontwikkeld door een combinatie van het Friesland College en ROC Friese Poort. Bij twee opleidingen zijn ook ROC Noorderpoort en het ROC van Twente aangehaakt. Deze scholen kunnen komend studiejaar starten met het aanbieden van deze regionale opleidingen.

Bij het ontwikkelen van de regionale opleidingen hebben de scholen nauw samengewerkt met SBB. Iedere regionale opleiding bestaat uit een landelijk deel (gebaseerd op bestaande kwalificaties), een regionaal deel (ontwikkeld samen met bedrijven) en een keuzedeel. Voor het keuzedeel hebben de scholen gekozen voor bestaande (landelijke) keuzedelen. Een aantal scholen dat wel betrokken was bij de start van het experiment is het nog niet gelukt om een regionaal deel te ontwikkelen. Ze hebben wel de mogelijkheid om dat op een later moment te doen.

Vooralsnog zijn de regionale verschillen in de opleidingen beperkt. Scholen kunnen in hun onderwijs uiteraard nog een regionale toespitsing kiezen, bijvoorbeeld een toespitsing op de Friese omgangsvormen.

Lees hier meer over de regionale opleidingen