MBO Raad: ‘Scholen ook op zaterdag open’

27 mei 2020
Om het onderwijs zoveel mogelijk te spreiden, zouden scholen de mogelijkheid moeten krijgen ook op zaterdag les te geven. De ov-studentenkaart zou dan ook op zaterdag moeten gelden, zo bepleit de MBO Raad.

Vanaf 15 juni gaan mbo-scholen weer een klein beetje open. Onderwijs dat niet online verzorgd kan worden, zoals praktijkvakken, kan dan op school aangeboden worden. Om te veel drukte te voorkomen gelden er nog flink wat beperkingen. Zo mogen lessen alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur ingeroosterd worden. Maximaal 20% van de leerlingen mag op school aanwezig zijn.

Volgens Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, stellen de beperkingen scholen voor de nodige problemen. In steden waar ook hogescholen en universiteiten zijn kan er toch flinke drukte ontstaan in het openbaar vervoer: ‘Met de vervoersbedrijven maken we ons zorgen dat een nieuwe spits ontstaat tussen tien en elf’, zegt Frank van Hout in het Algemeen Dagblad. De onderwijsinstellingen zijn in overleg met de vervoerders om oplossingen te bedenken. Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zouden bijvoorbeeld afspraken kunnen maken over gespreide lestijden.

Een andere optie is het uitbreiden van de schoolweek naar zaterdag. Frank van Hout: ‘Als we de zaterdag gebruiken, kunnen we meer activiteiten plannen. Je zit snel aan 20 procent van het totaal.’ Studentenorganisaties zijn niet bij voorbaat tegen. Het Interstedelijk Studenten Overleg, dat studenten in het hoger onderwijs vertegenwoordigt, vindt wel dat studenten dan gratis moeten kunnen reizen: ‘Het voorkomen van studievertraging is belangrijk voor studenten, maar opleidingen moeten wel kijken hoe het voor studenten uitpakt als ze onderwijs gaan geven in de avonden, weekenden of vakanties’, aldus voorzitter Kees Gillesse. ‘Bovendien moeten studenten op die tijden wél gratis kunnen reizen met hun ov-studentenkaart.’