Noodkreet mbo-scholen over inburgering

09 juni 2020
In een Open Brief vragen acht mbo-scholen extra financiële steun om het inburgeringsonderwijs aan nieuwkomers in de lucht te houden. Kun je via afstandsonderwijs inburgeren?

Dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor het onderwijs in Nederland is alom bekend. Minder aandacht is er voor het probleem dat ontstaat bij nieuwkomers die moeten inburgeren. Sinds Rita Verdonk in het begin van deze eeuw de inburgering privatiseerde, betalen inburgeraars zelf de kosten van hun taallessen. Zij kunnen hiervoor een lening krijgen bij DUO. Door de coronacrisis is het onderwijs echter grotendeels stil komen te liggen. Nieuwkomers dreigen hierdoor massaal af te haken.

In de open brief schetsen de scholen de dilemma’s waar zij bij het inburgeringsonderwijs voor staan. Is het wel redelijk om inburgeraars te laten betalen voor afstandsonderwijs? Hebben de cursisten wel voldoende digitale hulpmiddelen om onderwijs op afstand te volgen? Hoe kun je verantwoorden dat inburgeraars de lessen gevolgd hebben?

De briefschrijvers vragen aan de overheid om tijdelijk de kosten van inburgeraars te vergoeden. Zo willen de scholen voorkomen dat nieuwkomers massaal afhaken. Ook willen zij voorkomen dat scholen stoppen met inburgeringsonderwijs. Wekelijks leiden de mbo-scholen op dit moment verlies op hun taallessen. Als er niets gebeurt, zullen scholen stoppen met inburgering. En dat kort voor de invoering van een nieuw inburgeringsstelsel, waarbij opnieuw de gemeente de regie krijgt en mbo-scholen langjarige afspraken kunnen maken over inburgering. De brief eindigt met de oproep aan minister Koolmees: ‘Laat nieuwkomers ook midden in deze crisis niet in de kou staan, wees met hen solidair zoals u dat ook bent met bedrijfsleven en zzp’ers. En help de taalaanbieders van het mbo hun maatschappelijke opdracht goed uit te voeren door hun onderwijs overeind te houden. Het levert u, de samenleving en de arbeidsmarkt onder aan de streep uiteindelijk veel meer op dan het aan investeringen kost.’

De brief, geschreven door vertegenwoordigers van grote mbo-scholen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Arnhem, Zwolle en Twente, is hier te lezen.

Lees ook het opiniestuk van Trudy Vos, ROC van Twente