Nog geen duidelijkheid over onderwijs na de zomer

18 juni 2020
Hoe gaat het mbo-onderwijs er na de zomer uitzien? Moeten mbo-scholen ook dan tussen 11.00 en 15.00 uur hun lessen verzorgen? Minister Van Engelshoven kan daar nog geen duidelijkheid over geven.

In een debat over het onderwerp ‘mbo en corona’ drongen diverse woordvoerders aan op meer duidelijkheid over het perspectief na de zomer. Scholen zijn op dit moment druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe schooljaar, maar tasten nog op veel punten in het duister. Zo bestaat er veel ergernis over de beperkingen die het onderwijs zijn opgelegd rond het reizen in het openbaar vervoer. Om een te drukke spits te vermijden mogen mbo-scholen hun lessen alleen in het tijdsslot 11.00-15.00 uur plannen.

In het debat kon minister Van Engelshoven nog geen licht in de duisternis brengen. ‘We moeten stap voor stap het onderwijs openen’, zo legde de minister uit. Met name de problemen in het openbaar vervoer zorgen voor een ingewikkelde puzzel. Deze dagen is de minister in druk overleg met vervoerders om tot werkbare afspraken te komen. Zij benadrukte daarbij dat er alle ruimte is om op regionaal niveau tot maatwerk te komen. Een voorstel van Bart Smals (VVD) om mbo-scholen op te roepen zoveel mogelijk fysiek onderwijs te verzorgen en daarbij de grenzen van de corona-beperkingen op te zoeken, kreeg geen expliciete steun van de minister. Zij kiest voorlopig voor een behoedzame aanpak, waarbij de ruimte voor scholen stap voor stap groter wordt. Op 24 juni zal meer duidelijk worden over het onderwijs na de zomer. Voor scholen is dit rijkelijk laat, omdat de zomervakantie dan al voor de deur staat.

In het debat over ‘corona en mbo’ werd erg veel aandacht besteed aan het onderwerp stagediscriminatie. Het voorstel van Paul van Meenen (D66) om scholen verantwoordelijk te maken voor de verdeling van stageplekken, kreeg de steun van minister Van Engelshoven. Zij zegde toe met de mbo-scholen een pilot te willen starten.

In het debat kondigde de minister ook aan dat zij via een spoedwet wil mogelijk maken dat mbo-studenten komend schooljaar zonder diploma al doorstromen naar het hbo. De minister wil graag dat het Parlement deze wet nog voor het zomerreces behandelt, omdat anders de doorstroom naar het hbo zal gaan haperen.

Inmiddels zijn er ook door de Kamerleden Van Dijk en Van den Hul (PvdA) Kamervragen gesteld over de beperkingen voor studenten die reizen met het openbaar vervoer