Mijlpaal EDU-DEX: eerste 50 opleidingsinstituten

19 oktober 2015

tientallen organisaties profiteren al van dagelijks actuele cursusinformatie

HUIZEN, 20151019 -- Stichting EDU-DEX maakt een stormachtige groei door. De eerste 50 opleidingsinstituten hebben zich nu aangesloten. Hun cursusinformatie wordt elke 24 uur volautomatisch verspreid onder hun afnemers. Die afnemers zijn tientallen bedrijven en organisaties met een eigen cursuscatalogus. Zij ontvangen de gegevens rechtstreeks of via één van de tussenpartijen, portals, of catalogi die de datastandaard van EDU-DEX ondersteunen. In een jaar tijd is EDU-DEX daarmee dè standaard geworden in de Nederlandse opleidingsmarkt.

Dagelijkse updates
De grote vernieuwing die EDU-DEX heeft gebracht, is dat er elke 24 uur actuele cursusinformatie uit de bestanden van de opleiders in de catalogi en overzichten van de afnemers worden geplaatst. Startdata, prijzen, locaties: voortdurend veranderen zulke gegevens. Het is voor klant èn leverancier van groot belang dat die gegevens kloppen ? actueel zijn.

Samenwerking
De stichting besteedt veel aandacht om uit te leggen aan opleiders en organisaties wat het doel is van de Stichting en haar open gegevens-standaard. ?EDU-DEX verzorgt geen portal waar je een cursus of opleiding kunt uitzoeken?, stelt Schreuder, ?dat is de rol van de partijen die zich bij EDU-DEX aansluiten om actuele gegevens te ontvangen. Daarmee willen we juist samenwerken.?

?EDU-DEX is er alleen om informatie te verzamelen en door te geven: op basis van één datastandaard, via één adres; éénmaal per 24 uur.?

Brede steun
Vóór de start had EDU-DEX zich verzekerd van de steun van landelijke koepelorganisaties NRTO en VOI, van de grootste opleiders, en van de belangrijkste intermediairs, LMS-leveranciers en portals. ?Zonder dat grote draagvlak en de onafhankelijke stichting?, zegt secretaris Rino Schreuder, ?zou het niet zijn gelukt om transparantie en betere kwaliteit van gegevens in deze versnipperde markt te organiseren. Daarop liep een aantal eerdere initiatieven vast.?

Inmiddels is er een jaar na de start stevige voortgang geboekt. Een paar voorbeelden:

- opleiders hoeven niet meer apart hun informatie aan te leveren aan Leer-Rijk, het centrale opleidingsportal van de Rijksoverheid, provincies en waterschappen

- één van de Top 3 uitzendbureaus heeft aangekondigd dat ze per 1 januari a.s. uitsluitend cursusinformatie willen ontvangen via EDU-DEX

- afnemers van EDU-DEX informatie zitten in alle sectoren: banken, verzekeraars, scheepsbouw, accountants, metaal, (semi-)overheid, voedingsmiddelen, etc.; hieronder zijn zowel multinationals als kleinere organisaties.

- de database bevat cursussen over de volle breedte van de markt: lastechniek, talen, communicatievaardigheden, management, boekhouden, automatisering, kunststoftechnologie, MBA, software-training, projectmanagement, zelfontwikkeling, onderhandelen, etc., etc.

Internationaal

De eerste internationale opleiders hebben zich al aangesloten bij EDU-DEX, dus ook buitenlandse programmagegevens kunnen worden bijgehouden. Voorlopig ligt de nadruk echter op de Nederlandse markt. Eind 2016 zal EDU-DEX zich via www.edudex.eu actiever gaan richten op internationale opleiders en afnemers.

stichting EDU-DEX

Noot voor redacties