Tweede Kamer zet curriculumherziening door

21 april 2017

21-04-2017
Onderwijsinhoud en -opbrengsten

Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het primair en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van een Algemeen Overleg hierover op donderdag 20 april. Eerste stap is het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde,
Engels, burgerschap, en digitale geletterdheid en techniek. Op verzoek van GroenLinks wordt duurzaamheid hieraan toegevoegd.

Voor deze onderdelen gaan ontwikkelteams, bestaande uit leraren, experts en vakverenigingen, nu zogenoemde bouwstenen omschrijven. Deze dienen als basis voor de uiteindelijke eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus. In 2018 wil de Tweede Kamer zich buigen over deze bouwstenen.

Met dit besluit geeft de Kamer gedeeltelijk groen licht voor het voorstel van de zogenaamde Cooerdinatiegroep waarin sectororganisaties PO-Raad, VO-raad, schoolleiders (AVS), scholieren (LAKS) en ouders (Ouders & Onderwijs) samenwerken. Zij zien het liefst dat voor alle vak- en leergebieden
tegelijkertijd bouwstenen worden ontwikkelen zodat het onderwijsprogramma integraal kan worden bekeken en aangepakt en het programma niet overladen raakt.

In het debat gaven diverse partijen te kennen niet te snel te willen met de vernieuwingen en in delen toe te willen werken naar nieuwe kerndoelen, te beginnen met de genoemde zes thema's. Het onderwijsveld kreeg de opdracht om met vakverenigingen nader te bekijken of vernieuwing van de
kerndoelen ook voor de overige vak- en leergebieden - zoals geschiedenis - echt nodig is. Mogelijk worden hiervoor op een later moment alsnog bouwstenen ontwikkeld.

Nieuwe kerndoelen voor alle vakgebieden zijn broodnodig vinden de partijen in de Cooerdinatiegroep, omdat de huidige kerndoelen verouderd zijn, modern onderwijs in de weg staan en leerlingen niet meer goed voorbereiden op hun toekomst. Ook bieden ze scholen te weinig houvast. Door de
kerndoelen te vernieuwen, kan bovendien een betere doorgaande lijn worden ontwikkeld van voorschool naar basisschool naar middelbare school. Daarmee kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en kunnen achterstanden worden tegengegaan.

Voor de zomer worden leraren en scholen uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken voor de ontwikkelteams die gaan starten.

Laatst gewijzigd:
vrijdag 21 april 2017