notuleren.nl

Let op: Vanwege het coronavirus gaan veel open dagen en voorlichtingsactiviteiten niet door. Controleer daarom op de website van de betreffende onderwijsaanbieder of deze doorgaat, om teleurstelling te voorkomen.

Om contact op te nemen met deze instelling kan je gebruik maken van onze webdecaan voor 'notuleren.nl' of maak gebruik van onderstaande gegevens:

Brederostraat 19

6445 AN Brunssum


Helder notuleren met vergaderelementen

Datum: donderdag 18 maart 2021
Bezoekadres: Online: www.notuleren.nl/mini
Locatie: Online
Telefoonnummer: Klik hier voor het telefoonnummer
Omschrijving: In deze gratis online workshop maak je kennis met de lesmethode van Notuleren.nl.

Vergaderelementen geven je grip op de vergadering. Zo maak je heldere notulen voor de lezer.