Sector: Wetenschappen

In deze sector gaat het vooral om onderzoeken en het toetsen van bepaalde vraagstukken. Vaak wordt er gewerkt in een onderzoeksruimte, of een laboratorium. Hier kan met behulp van benodigde gereedschappen, machines en stoffen onderzocht worden of bepaalde veronderstellingen waar zijn of niet.

Werken in deze sector vergt veel precisie en nauwkeurigheid. Je moet feiten kunnen onderscheiden van niet-feiten.

Enkele voorbeelden van beroepen in deze sector zijn:
-Laborant
-Wetenschapper