Sector: Gedrag

Het gedrag is zo veel belangrijker dan wat mensen zeggen. Uit het gedrag van mensen kan iemand heel veel dingen opmaken. Het gedrag kan de woorden van mensen soms erg tegenspreken.
Er zijn daarom allerlei studies die erop gericht zijn om het gedrag van mensen te bestuderen. Je houdt je dan bezig met vragen als: ‘Waarom gedraagt een persoon zich op een bepaalde wijze en hoe zou je dat gedrag kunnen veranderen?’.

In deze sector moet je goed met mensen om kunnen gaan en je moet goed naar andere mensen kunnen luisteren. Daarnaast moet je soms ook veel geduldig op kunnen brengen.

Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn:
- Psycholoog
- Pedagoog
- Maatschappelijk werker
- Creatieve therapeut