Sector: Gedrag

Video: Casemanager

Als Casemanager kun je later aan de slag bij reintegratiebureaus, de sociale dienst, Arbo-diensten of centra voor werk en inkomen. Je werkt bij instanties die actief zijn op het gebied van maatschappelijke zorg en welzijn.
Ouders en hulpverleners schakelen jouw hulp in wanneer een jongere een probleem heeft waarvoor in eerste instantie geen oplossing lijkt te bestaan. Jij zorgt ervoor dat de problemen in kaart worden gebracht. Je bent min of meer een gespecialiseerd maatschappelijk werker, een spin in het web. Daarbij sta je in contact met de cliŽnten, de ouders en andere hulpverleners. Samen met je cliŽnt ga je op zoek naar een oplossing, waarbij je een plan schrijft. Soms is er geen eenvoudige oplossing voorhanden en zul je de hulp in moeten schakelen van een deskundige. Dat kan bijvoorbeeld een psycholoog, therapeut of juridisch dienstverlener zijn. Ook dan zorg jij voor begeleiding en een goede administratieve afhandeling. Jouw bevindingen en conclusies worden opgeslagen in het dossier van de cliŽnt. Samen met andere deskundigen bespreek je jouw indicatie en de tussentijdse resultaten om een oplossing te vinden.

Wil je later als Casemanager aan de slag? Dan vervul je een belangrijke rol als het gaat om het adviseren, het motiveren en het begeleiden van je cliŽnten. Je moet je kunnen inleven in de situatie van je cliŽnt. Kennis van de verschillende expertises binnen de maatschappelijke dienstverlening is hierbij van belang. Je moet goed kunnen samenwerken en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken.

Je hebt een netwerk van deskundigen om je heen, waardoor je je breed kunt oriŽnteren. Je moet als Casemanager goed om kunnen gaan met de problemen van een ander. Daarbij is het belangrijk dat je altijd het overzicht bewaart. Samen met de cliŽnt zet je de stap naar een goede toekomst!

Spreken de werkzaamheden van een Casemanager je aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!

Video's in deze sector

Er zijn 7 video's gevonden in deze sector. Klik op ťťn van de video's om deze direct te bekijken.
 

Casemanager

Als Casemanager kun je later aan de slag bij reintegratiebureaus, de sociale dienst, Arbo-diensten of centra voor werk Ö

 

Gezondheidszorg Psycholoog

Als GZ-psycholoog, oftewel gezondheidszorgpsycholoog, ben je inzetbaar in alle sectoren binnen de gezondheidszorg.

 

Jeugdbeschermer

Als Jeugdbeschermer kun je later aan de slag bij bureaus die gespecialiseerd zijn in maatschappelijk werk of jeugdzorg.

 

Jeugdreclasseerder

Als Jeugdreclasseerder kun je aan de slag bij bureaus die gespecialiseerd zijn in de jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld BureÖ

 

Maatschappelijk Werker

Als maatschappelijk werker kan je, in dienstverband of in je eigen praktijk, aan de slag op veel verschillende plekken.Ö

 

Medewerker Begeleiding

Als medewerker begeleiding ondersteun je mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen,

 

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent help je de leraar bij allerlei dingen die tijdens de les aan bod kunnen komen.