Sector: Lerarenopleidingen

Het is voor de toekomst van belang dat er goede leraren komen in heel het onderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat er goed opgeleide mensen komen.

Je kunt les geven op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Ook kun je binnen het middelbaar onderwijs les geven op verschillende vakgebieden. Een paar voorbeelden van beroepen in het middelbaar zijn leraar aardrijkskunde, leraar Engels, leraar geschiedenis. Je kunt je dus ook specialiseren in een bepaald vakgebied.

Je moet goed met mensen om kunnen gaan en het leuk vinden om andere mensen wat te leren. Lerarenopleidingen zijn heel afwisselend en je werkt met veel verschillende mensen.