Sector: Welzijn

Video: Anesthesiemedewerker

Anesthesie wordt bij de operaties en andere medische procedures ingezet om pijn of onaangename gevoelens bij de patiënt te voorkomen. De arts, die zich op het gebied van verdovingsmiddelen specialiseert, wordt de anesthesioloog genoemd. Als anesthesiemedewerker ga jij deze specialist assisteren bij het toedienen van narcose, loco- regionale anesthesie.

Je komt te werken in een ziekenhuis. Het grootste deel van de dagelijkse werkzaamheden voer je uit in een operatiekamer, waar je ingedeeld staat. Je kijkt welke operaties er op die dag plaats zullen vinden en welke anesthesie daarbij gegeven wordt. Voor sommige ingrepen volstaat een ruggenprik, maar voor grote operaties is algehele narcose noodzakelijk. Jouw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat alle benodigde materialen voorhanden zijn en dat alle apparatuur zorgvuldig gecontroleerd en gebruiksklaar is.

Het is belangrijk om de patiënt voor, tijdens en na de operatie goed te begeleiden en gerust te stellen. Voor de aanvang van de procedures geef je uitleg over wat de behandelde persoon te wachten staan. Je helpt de anesthesioloog hem onder narcose of plaatselijke verdoving te brengen en zorgt ervoor dat hij goed ligt. Tijdens de operatie bewaak je voortdurend de vitale functies van de patiënt. Naar eigen inzicht of in overleg met de anesthesioloog speel je in op de veranderingen. Wanneer bijvoorbeeld de ademhaling, bloeddruk of hartslag daalt dien je de daarvoor passende mediacatie toe. Je vangt de patiënt op na de operatie en ziet erop toe dat hij goed van de anesthesie bijkomt.

Onder alle omstandigheden moet je geconcentreerd blijven werken, want je draagt medeverantwoordelijkheid voor de toestand van de patiënt. Dat betekent ook, dat je in elke situatie snel moet kunnen reageren. Ook wanneer de operatie enkele uren duurt. Je bent een teamspeler, want elke medische ingreep vraagt om een goed gecoördineerde gezamenlijke inspanning van een medisch collectief.

Spreken de werkzaamheden van een anesthesiemedewerker jou aan? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!

Video's in deze sector

Er zijn 19 video's gevonden in deze sector. Klik op één van de video's om deze direct te bekijken.
 

Anesthesiemedewerker

Anesthesie wordt bij de operaties en andere medische procedures ingezet om pijn of onaangename gevoelens bij de patiënt…

 

Dietiste

Als diëtiste stel jij het dieet samen voor jouw cliënten. Je weet alles van...

 

Gezondheidszorg Psycholoog

Als GZ-psycholoog, oftewel gezondheidszorgpsycholoog, ben je inzetbaar in alle sectoren binnen de gezondheidszorg.

 

Helpende

Vaak is het voor de oudere of zieke mensen en mensen met beperkingen moeilijk om zelfstandig in het dagelijkse leven te…

 

Jeugdbeschermer

Als Jeugdbeschermer kun je later aan de slag bij bureaus die gespecialiseerd zijn in maatschappelijk werk of jeugdzorg.

 

Jeugdreclasseerder

Als Jeugdreclasseerder kun je aan de slag bij bureaus die gespecialiseerd zijn in de jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld Bure…

 

Kraamverzorgster

Jij helpt de nieuwe moeder bij het verzorgen van haar pasgeboren kind. Je controleert de temperatuur, het gewicht en...

 

Longfunctieanalist

Het beroep van longfunctieanalist is ook wel bekend onder de namen longfunctieassistent en longfunctielaborant. De bela…

 

Maatschappelijk Werker

Als maatschappelijk werker kan je, in dienstverband of in je eigen praktijk, aan de slag op veel verschillende plekken.…

 

Neonatologie Verpleegkundige

Neonatologie is een specialistisch gebied van geneeskunde, dat zich bezig houdt met de zorg voor zieke of vroeggeboren …

 

Oncologie Verpleegkundige

Oncologieverpleegkundige, die ook wel verpleegkundige kanker genoemd wordt, verzorgt en verpleegt mensen, die aan de zi…

 

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang kun je aan de slag bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of een buitenscho…

 

Podotherapeut

Als podotherapeut werk je als zelfstandige, of in dienst bij een ziekenhuis, gezondheidscentrum of een praktijk voor po…

 

Sociaal Cultureel Werker

Als sociaal cultureel werker werk je meestal bij sociaal-culturele instellingen,

 

Sportinstructeur

Instructies die je zelf bedacht hebt, breng je tot uitvoering bij groepen mensen of individuen op een sportschool of f…

 

Verloskundige

Verloskundige is in de eerste instantie een medisch beroep. Maar je bent tegelijkertijd een coach en een vertrouwensper…

 

Verpleegkundige

Als verpleegkundige werk je in een ziekenhuis, bij de thuiszorg of in een zorginstelling. Jouw hoofdtaak is het verzorg…

 

Verzorgende IG

Het syndroom van Korsakov treft mensen die langdurig overmatig alcohol gebruiken en door slechte voeding onvoldoende vi…

 

Zorgmanager

Werken in de zorg is een dankbare bezigheid. Dagelijks help jij mensen, die aan steun en aandacht behoefte hebben. Ook …