Sector: Talen

Bij de sector talen denken mensen al snel aan de talen Nederlands, Duits, Engels en Frans. Maar ook de talen NieuwGrieks, Portugees, Russisch en alle andere talen horen erbij. Het beste middel, naast les nemen, om een taal goed te leren is om voor een bepaalde periode in het desbetreffende land te verblijven.
Bij opleidingen in deze sector leer je vaak om een bepaalde taal vloeiend te spreken. Vaak leer je naast de taal op zich ook allerlei achtergrond informatie over het land en de taal. Je kunt later zelf ook les gaan geven.

Het leren van een taal vergt vaak wat doorzettingsvermogen, omdat het begin niet makkelijk is.

Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn leraar Spaans, tolk en leraar Chinees.