Sector: Informatica

Bij de sector informatica denken veel mensen al snel aan computers. Op zich hebben ze dan ook wel gelijk, maar eigenlijk is ‘algoritme’ het kernwoord. Computers zijn in de informatica het middel en niet het doel. De computer heeft echter wel gezorgd voor een enorme stimulans aan de ontwikkeling van de informatica.

Een belangrijk aspect in de informatica is het ontwikkelen van algoritmen voor het oplossen van problemen en het daadwerkelijk uitvoeren van deze algoritmen. Dit alles vergt dus een groot vermogen van wiskundig denken.

De informatica is dus de wetenschap die de weg van probleem naar programma bestudeert.

Voorbeelden van beroepen in de informatica zijn ICT-technicus en programmeur.