Sector: Milieu

Het milieu is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Er bestaan allerlei factoren die invloed hebben op ons milieu zoals bijvoorbeeld uitlaatgassen en klimaatsveranderingen. Om het milieu in goede staat te houden, is het belangrijk dat er continu onderzoek wordt verricht. Bijvoorbeeld naar de invloeden die bepaalde zaken op het milieu hebben, welke klimaatsveranderingen optreden, wat de burgers moeten veranderen om het milieu in stand te houden en noem zo maar op.
In de sector milieu zijn mensen werkzaam die onderzoeken uitvoeren, adviezen schrijven, rapporten maken etc. Het is een veelzijdige sector waaraan altijd gewerkt moet worden.

Enkele beroepen in deze sector zijn bijvoorbeeld:
- Milieuvoorlichter
- Milieutechnoloog
- Milieufunctionaris
- (uitvoerend)milieumedewerker